In de Verenigde Staten worden journalisten, wetenschappers en bloggers ingezet en soms betaald om de publieke opinie te beïnvloeden omtrent controversiële thema’s, zoals Roundup. Dat is een onkruidbestrijdingsmiddel dat mogelijk kankerverwekkend is. Het producerende bedrijf, Monsanto, heeft talloze procedures tegen zich lopen van gebruikers die zeggen ziek geworden te zijn van Roundup. Onderzoeksjournalist Vincent Harmsen bericht daar al een paar jaar over bij Reporter Radio, en ondervond aan den lijve hoe het is om slachtoffer te worden van een smearcampaign: op de Amerikaanse website The Daily Caller wordt hij neergezet als “Vincent Harmsen, a Dutch activist masquerading as an investigative journalist.”

Verslaggever Reporter Radio mikpunt lastercampagne