Appartementseigenaren zijn verplicht te verduurzamen in de toekomst. In 2050 moeten alle woningen van het gas af zijn. En vanaf 2030 mogen huurwoningen geen slecht energielabel meer hebben. Dan zijn er ook nog de hoge energieprijzen waardoor eigenaren liever zelf energie willen opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te leggen. Deze belangen zitten in de weg als een andere bewoner graag een lichtkoepel of dakterras wil.

In Nederland zijn 1,2 miljoen woningen onderdeel van een VvE, dat is ongeveer een vijfde van het totale woningaanbod.

Luister naar de uitzending van Mijke van Wijk:

Gevecht om het dak

Conflicten in de vier grote steden

De vier grote steden, waar de meeste VvE’s zitten, zien steeds vaker conflicten. Het VvE-loket in Rotterdam vertelt ons: “Mensen kijken nu anders naar het dak dan 6 á 7 jaar geleden. We horen vaker dat het dakterras wordt tegengehouden.” En het VvE-loket van de gemeente Den Haag meldt: “Het komt inderdaad regelmatig voor dat VvE’s geen toestemming verlenen voor individueel dakgebruik, omdat ze daarmee de mogelijkheden op zonnepanelen verkleinen. Dit geldt ook voor dakopbouwen.” Daarbij komt het in Den Haag regelmatig voor dat VvE’s het dak terug claimen als er bijvoorbeeld een dakterras op ligt, omdat de leden zonnepanelen willen leggen. Dat betekent in zo’n geval dus dat de eigenaar van het dakterras de boel moet afbreken om plek te maken.

Oproep zonnepanelen

De strijd om het dak: groene energie wint van dakterrassen in VVE-conflicten

'Mensen worden langzaam wakker en beseffen dat een dak iets waard is.'

Helpdesk bellen over dakgebruik

Meerdere VvE-beheerders en belangenorganisaties geven in Pointers rondgang aan dat ze steeds vaker conflicten tegenkomen die gaan over het dak. “Het dak wordt schaars goed”, zegt Kees Oomen van VVE-belang. Hun helpdesk wordt een paar keer per week gebeld met vragen over het dakgebruik. “Je woning van het gas afhalen is een grote opgave, daarom zijn mensen voorzichtig met het gebruik van het gezamenlijke dak. Ze willen bijvoorbeeld warmtepompen installeren of een andere zware installatie neerzetten.”

VvE naar de rechter

De conflicten over het dak kunnen zo hoog oplopen, dat in sommige gevallen de VvE of één van de leden naar de rechter stapt. Robert van Ewijk, vastgoedrechtadvocaat bij Lexys Advocaten, ziet een kentering in de rechtspraak. “Verduurzaming is een argument geworden voor een rechter.”

Maatschappij verandert: andere belangen

De wijziging zit niet zozeer in de rechtspraak, maar in de maatschappij. En die wijziging zit in de ‘redelijke grond’, zegt van Ewijk. “Vroeger was de vraag: heeft een dakterras negatieve gevolgen voor de constructie van het gebouw of kan het dak het aan. De maatschappij is veranderd en tegenwoordig zijn er andere belangen: de verduurzamingsbelangen. De leden willen zonnepanelen en een warmtepomp. En die kunnen als grond worden aangevoerd.”

Makers