Het aantal aanvragen voor stroomaansluitingen dat op de wachtlijst staat bij netbeheerders, neemt toe. Op dit moment zijn het er ruim 5600. Dat blijkt uit navraag van journalistiek onderzoeksplatfom Pointer (KRO-NCRV). De aanvragen staan in de wacht omdat er niet voldoende capaciteit op het stroomnet is om ze aan te sluiten, en uitbreiding van het net gaat moeizaam.  

Brancheorganisatie Netbeheer Nederland vroeg de cijfers voor Pointer op bij netbeheerders. Onder de 5600 aanvragen zijn 2200 aanvragen voor een nieuwe aansluiting. De overige 3400 zijn aanvragen voor de uitbreiding van een bestaande stroomaansluiting. Het betreft aanvragen voor zowel het opwekken van stroom, bijvoorbeeld door zonneparken, als het afnemen van stroom, bijvoorbeeld door bedrijven.

Om de capaciteitsproblemen op te lossen, is forse uitbreiding van het stroomnet nodig. Volgens Hans-Peter Oskam, directeur energietransitie en beleid bij Netbeheer Nederland, gaat die uitbreiding niet snel genoeg. “Netbeheerders doen wat ze kunnen, maar Nederland is in heel snel tempo aan het verduurzamen,” zegt hij. Mensen gebruiken steeds meer duurzame elektriciteit in plaats van bijvoorbeeld gas. “Dat vraagt dus een veel zwaarder stroomnet,” zegt Oskam. “Die verduurzaming gaat op dit moment veel harder dan wij extra elektriciteitsnet erbij kunnen bouwen. We moeten manieren vinden om te versnellen.”

Uitbreiding net gaat traag

Personeelstekort is volgens Oskam één van de belangrijkste redenen dat de uitbreiding van het net stagneert. “We werken er nu met 18.000 mensen aan om het elektriciteitsnet te verzwaren”, zegt Oskam. “Maar we zien dat er de komende 7, 8 jaar nog een keer 18.000 mensen bij moeten om de werklast aan te kunnen. Dus onze grootste vraag is momenteel: waar halen we op dit moment voldoende personeel vandaan?”

Ook stikstofproblematiek heeft invloed op de uitbreiding van het net. Iconisch is bijvoorbeeld de situatie op de Noord-Veluwe, waarover Pointer eerder berichtte. In dat gebied staan elektriciteitsstations die eigenlijk uitgebreid moeten worden, maar omdat ze pal naast Natura-2000 beschermd natuurgebied liggen, kan dat niet. Bij de uitbreiding van de stations zal namelijk tijdelijk stikstof uitgestoten worden, en dat mag niet zo dicht bij Natura-2000.

Stroomnet

Utrechtse basisschool kan niet van het gas af, want het stroomnet zit vol

De Van Asch van Wijkschool in Utrecht wil het schoolgebouw verduurzamen, maar dat kan niet omdat het stroomnet vol zit.

Hoogspanningskabel

Kunnen we de file op het stroomnet oplossen met megabatterijen?

Het stroomnet is vol, althans, op piekmomenten. Maar volgens Ruud Nijs kunnen megabatterijen die pieken opvangen.

Naast personeelstekorten en stikstofproblematiek, spelen ook ruimtegebrek en trage ruimtelijke procedures een rol volgens Oskam. “Het bouwen van een elektriciteitsknooppunt kan in twee jaar”, zegt hij. “Maar de vergunning en de ruimtelijke procedures waar wij tegenaanlopen duren tot acht jaar.”

In de tussentijd

Oskam pleit ervoor obstakels rondom de uitbreiding van het net zoveel mogelijk weg te nemen. Zo zou hij graag zien dat er coulance komt voor de stikstofuitstoot die vrijkomt bij bouwwerkzaamheden aan het stroomnet. Uiteindelijk leidt dat volgens Oskam juist tot meer verduurzaming, “zodat je stikstofuitstoot kunt reduceren.”

Daarnaast zegt hij over procedures die nodig zijn om het stroomnet te kunnen uitbreiden: “Laten we een manier zoeken waarop we ook voor de ruimte- en de vergunningsprocedures niet meer dan twee jaar nodig hebben. De Europese Commissie komt nu met voorstellen om dat echt versneld te doen. Maar als we de klimaatdoelen willen halen, is het cruciaal dat dit project slaagt.”

Verder moeten partijen die door verduurzaming meer elektriciteit nodig hebben volgens Oskam vroegtijdig met netbeheerders en gemeentes in gesprek. Samen zouden ze dan kunnen kijken hoe ze zonder (extra) aansluiting toch (meer) stroom kunnen gebruiken door innovatieve oplossingen als batterijen of het onderling delen van stroom.

Kijk onze uitzending over de file op het stroomnet:

File op het stroomnet
25 min 26 s

We zijn in Nederland hard bezig met verduurzamen. Daardoor gebruiken we steeds meer stroom en wekken we meer stroom op. Maar ons huidige elektriciteitsnet kan dat niet aan. Op veel plekken in het land is het net vol en kunnen bedrijven, scholen of zelfs hele woonwijken geen (uitbreiding van een) aansluiting krijgen op het net. Om dat op te lossen moeten we het stroomnet versterken, maar dat gaat niet van de een op de andere dag. En dus wordt ook gewerkt aan een hoop innovatieve oplossingen, zoals het meer lokaal delen van en flexibeler omgaan met stroom. Die oplossingen lopen nu alleen nog vaak stuk op regelgeving. Hoe zou dat anders kunnen?

Makers