10 oktober 2021

Woononrecht

De sociale huursector slibt dicht. Er zijn steeds minder woningen beschikbaar en de huizen die nog wel vrijkomen, gaan naar de meest schrijnende gevallen. De ‘gewone’ woningzoekende is de dupe en moet soms twintig jaar wachten op een woning.

Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft, schat het percentage woningtoewijzingen via voorrang tussen de 30 en 50 procent. Uit een inventarisatie van Pointer bij verschillende woningcorporaties door het hele land, blijkt dat het gemiddeld om zo’n 30 procent gaat. De verschillen per regio zijn groot.

In de studio: Zeno Winkels – Directeur Woonbond en Lex Scholten – Wethouder Wonen Diemen

Woononrecht