In Noord-Holland zijn zeer gevaarlijke en verboden stoffen aangetroffen in het water. Het gaat om het onkruidbestrijdingsmiddel dinoterb en de insecticide fenchloorfos. Op de vergadering van het waterschap spraken heel veel geschrokken burgers hun zorgen uit. Over gif in de regenton, of ze nog wel kunnen zwemmen in openbaar water en of het drinkwater wel veilig is. Een verslag van de insprekers Een verslag van de insprekers, de eerste reactie van de GGD Hollands Noorden en de visie van ecotoxicoloog Martina Vijver.

Zeer verontruste burgers over zeer zorgwekkende stoffen

Makers