Camera's worden steeds geavanceerder. Uit ons onderzoek blijkt dat de surveillancetechnieken stapsgewijs worden uitgebreid. Bent u straks al verdacht als u lang op de wc zit? Nieuwe camera's doen steeds meer zelf. Besteden we onze veiligheid uit aan robots? Reporter Radio over de toekomst van cameratoezicht. In de studio hoogleraar veiligheid Marc Schuilenburg en Rejo Zenger van Freedom Inc. Reportages: Ids Nicolai.Reacties: reporterradio@kro-ncrv.nltwitter: @reporterradio1

Zelfdenkende camera's, zegen of vloek?