13 oktober 2017

‘Zelfstandig thuis wonen voor ouderen staat onder druk’

Bekijk meer artikelen over: Gezondheid en zorg Bekijk meer artikelen over: Zorg aan huis

‘Soep zonder ballen’, aldus Liane den Haan, bestuurder van de ouderenbond ANBO na het lezen van de plannen voor de ouderenzorg in het regeerakkoord. VVD-leider Rutte had het bij de presentatie van het nieuwe regeerakkoord over ‘meer geld voor liefdevolle zorg voor ouderen,’ maar partijen die betrokken zijn bij de ouderenzorg hebben daar weinig vertrouwen in.

Op dit moment is er sprake van een groot tekort aan personeel in de wijkzorg. Mensen moeten daardoor langer op zorg wachten en thuiszorginstellingen moeten soms patiënten weigeren. Voor de verzorging in verpleeghuizen wordt in de komende jaren structureel 2,1 miljard euro extra uitgetrokken. Maar in het regeerakkoord wordt geen extra geld uitgetrokken voor de wijkzorg.

De beroepsvereniging van de verpleegkundigen (V&VN) schrijft in een reactie op het akkoord dat zij vindt dat er te weinig aandacht is voor de personeelstekorten in de wijkzorg. ‘V&VN is zeer verbaasd dat de wijkverpleegkundige niet meer wordt genoemd in dit regeerakkoord. In het regeerakkoord van 2012 was er nog een prominente positie weggelegd voor deze professional.’

Bezuinigingen

In het nieuwe regeerakkoord wordt gesproken over zogenoemde ‘hoofdlijnakkoorden’ voor de zorg. Dat houdt in dat het kabinet met specifieke sectoren binnen e zorg afspraken wil maken over nieuwe plannen. V&VN ziet die versnipperde aanpak als een gemiste kans. ’Knelpunten in de ene sector hebben grote gevolgen voor aanpalende sectoren. Wij pleiten juist voor een sectorbreed akkoord. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen.’

ActiZ, de vertegenwoordiger van de (thuis)zorginstellingen, vreest zelfs dat die ‘hoofdlijnakkoorden’ eigenlijk bezuinigingen inhouden op o.a. de wijkzorg. ‘ActiZ maakt zich grote zorgen waar het concept-regeerakkoord spreekt van de ‘hoofdlijnenakkoorden’ voor onder andere wijkverpleging, met een totale opbrengst van 1,9 miljard. Eventuele bezuinigingen op de wijkverpleging vinden wij onacceptabel. Wij roepen het kabinet daarom op om bij het doorvoeren van de bezuinigingen in de zorg de wijkverpleging te ontzien en in plaats daarvan juist te investeren in goede wijkverpleegkundige zorg. ‘

Visie

Ouderenbond ANBO vindt dat er geen goede visie is op het langer thuis blijven wonen van veel mensen. ‘Het nieuwe kabinet investeert wel in verpleeghuiszorg, maar laat na om geld uit te trekken voor wijkverpleging en hulp in het huis. Er wonen 117.000 mensen in verpleeghuizen, maar de meeste mensen worden thuis oud, en hebben dáár hulp en zorg nodig. De thuiszorgbedrijven lijden nu ook al verlies, en de zorg en hulp voor mensen die zelfstandig thuis wonen staat onder druk.’

Auteurs

H.F.

Huub Floor

Verslaggever