Er moet een speciale agent komen voor de aanpak van vechtscheidingen. Die moet ouders in een vroeg stadium erop wijzen dat ze zich aan de omgangsregeling moeten houden. Doen ze dat niet, dan verliezen ze sneller hun gezag over de kinderen. Dat staat in een rapport van het Expertteam Ouderverstoting aan minister Dekker van Rechtsbescherming, waarover Pointer bericht.

Volgens het Expertteam wordt ‘ouderverstoting’, waarbij een ouder het contact met het kind na scheiding verliest, door hulpverleners onvoldoende herkend. Ook werken er vaak meerdere professionals langs elkaar heen en wordt ouderverstoting onvoldoende aangepakt. “Het systeem heef op alle fronten gefaald”, zegt familierechter Cees van Leuven, voorzitter van het Expertteam, in een interview met Pointer. “Er moet veel meer regie komen aan het begin van een complexe scheiding. Als er sprake is van contactverlies moet er gelijk een rood lampje gaan branden.”

Scheidingsadviesteams

Het Expertteam Ouderverstoting stelt het instellen van speciale ‘Scheidingsadviesteams’ voor. Die moeten in het begin van de complexe scheiding al betrokken worden. Zij doen onderzoek naar de oorzaken van de scheiding, bieden hulp, maar schakelen ook de politie in als een ouder zich niet aan de omgangsregeling houdt.

Van Leuven: ”Een ouder die weigert mee te werken moet binnen twee weken een bezoek krijgen van een agent in burger. Die moet de ouders wijzen op de gevolgen. Als die ouder niet meewerkt volgen er al snel boetes, dwangsommen of wordt een ouder tijdelijk uit het gezag gezet.”

Genderbias

Volgens de cijfers stranden in Nederland zo’n 70.000 relaties van stellen met minderjarige kinderen per jaar. In 10 tot 20 procent van de scheidingen slagen ouders er niet in om er met elkaar uit te komen. 20 procent van de volwassen kinderen heeft na de scheiding geen contact meer met hun vader en 5 procent ziet hun moeder niet meer.

In het rapport spreekt het Expertteam van de soms negatieve houding van hulpverleners en rechters ten aanzien van vaders. Er is sprake van genderbias. Hoewel de positie van vaders is versterkt, worden zij volgens het Expertteam nog steeds onderschat en benadeeld.

Het ministerie laat in een reactie weten de aanbevelingen van het Expertteam nog verder handen en voeten te willen geven. Zo zou er een ‘specialist contactverlies’ moeten komen die door het gezin of door instanties kan worden ingezet als er sprake dreigt van ouderverstoting. Die specialist moet de ouders ook wijzen op de juridische maatregelen als zij zich niet aan de omgangsregeling houden. “De urgentie is duidelijk en de opdracht is helder: wij mogen ons er niet bij neerleggen dat omgang met beide ouders voor veel kinderen niet vanzelfsprekend is”.

Lees hier het interview met twee leden van het Expertteam Ouderverstoting