1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken. De huizen die nu al verzakt zijn, staan in minstens 83 verschillende gemeenten. Toch zijn er slechts tien gemeenten die actief bezig zijn met funderingsproblematiek. Dat zegt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in ons onderzoek Verzakte huizen. Directeur KCAF Dick de Jong: ‘Die 83 gemeenten zijn slechts het topje van de ijsberg.’ Ook makelaars en taxateurs maken zich grote zorgen.

Als gevolg van het extreem lage grondwater door de droge zomer van 2018 is het funderingsprobleem in Nederland fors toegenomen: bij KCAF komen elke dag nieuwe meldingen binnen. Het zijn de huizen van voor 1970 die een risico lopen: één op de vier dreigt te verzakken. Sinds de droge zomer komen er vooral veel nieuwe meldingen binnen van huizen die ‘op staal’ zijn gefundeerd: direct op de ondergrond. Daar is lage grondwaterstand de boosdoener: het klei klinkt in, waardoor de bodem daalt en je huis verzakt.

Maar tien gemeenten die werk maken van funderingsproblematiek

Ondanks de vele nieuwe meldingen, zijn er slechts tien gemeenten die volgens het KCAF actief bezig zijn met de funderingsproblematiek. ‘En dan te bedenken dat er 355 gemeenten zijn,’ zegt De Jong. ‘Gemeenten laten hun inwoners nu in de kou staan. Ze zijn bang voor precedentwerking: als we één inwoner helpen, hoeveel komen er dan nog bij?’

In de tien gemeenten worden mensen begeleid en eventueel geholpen met de financiering van het funderingsherstel. Uiteindelijk ben je als huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor je fundering en draai je op voor de kosten van het herstel: die kunnen oplopen tot 100.000 euro per fundering.

Makelaars: er wordt vaak geen funderingsonderzoek gedaan

Brancheverenigingen van taxateurs en makelaars NVM en VBO Makelaar vinden dat huizenkopers nu een risico lopen, omdat er vaak geen funderingsonderzoek wordt gedaan. Hans van der Ploeg, directeur VBO: ‘Omdat er onvoldoende gegevens zijn van funderingen en het in veel gebieden een nieuw probleem is kunnen makelaars, taxateurs en bouwkundig inspecteurs hun signaleringsfunctie niet goed uitoefenen en doorverwijzen naar een funderingsspecialist. Alleen bij funderingsonderzoek, waarbij de bodem wordt onderzocht, kan de exacte gesteldheid van de fundering worden vastgesteld.’

Makers