Met een stijgende zeespiegel en meer extreme regenval in het vooruitzicht lopen veel mensen in Nederland in de toekomst het risico dat het water over de drempel komt. Hoe bereid je je hierop voor?  

Het is niet iets waar veel mensen - als je niet in Zuid-Limburg woont - dagelijks mee bezig zijn, maar twee derde van Nederland is overstroombaar gebied. Dit houdt in dat het wordt beschermd door duinen, dijken of dammen tegen water uit zee, rivieren of grote meren. Door klimaatverandering neemt het risico op overstromingen in deze gebieden toe.

Dus woon je nabij een rivier of heb je er een huis op het oog? Bereid je dan voor op mogelijke wateroverlast, ook als je achter de dijk woont. We hebben vast wat punten op een rij gezet die je hierbij kunnen helpen.

  1. Houd ik droge voeten?

Het belangrijkste is natuurlijk om eerst te checken hoeveel risico je loopt op de plek waar je nu woont of waar je gaat wonen. Want ook al zit je niet pal naast de Maas of de Waal, afhankelijk van de hoogte van je huis ten opzichte van de zeespiegel, in combinatie met de waterkeringen bij jou in de buurt, zal jij thuis sneller of minder snel natte voeten krijgen. Op Overstroomik.nl vul je je postcode in en zie je of jouw woning in het geval van bijvoorbeeld een dijkdoorbraak, het risico loopt te overstromen of niet. Let wel: deze overheidswebsite laat zien hoe hoog het water kan komen in de huidige situatie en houdt dus geen rekening met de toekomstige klimaatscenario’s zoals onder meer het KNMI die heeft berekend.

Vlaardingen

Vlaardingen bouwt honderden woningen in gebied dat regelmatig overstroomt

"Je kunt toch niet tegen die bewoners daar zeggen: ‘Wacht maar tot het water weer gezakt is'?"

  1. Wat te doen bij hoogwater?

Woon je op een plek waar overstroming een risico vormt? Zorg dan dat je goed bent voorbereid. Leg bijvoorbeeld een noodvoorraad aan, voor het geval je tijdelijk je woning niet kunt verlaten vanwege het hoogwater. Denk daarbij aan voeding dat lang houdbaar is, etenswaar dat niet opgewarmd hoeft te worden en flessen drinkwater. Zorg er daarnaast voor dat je voldoende medicijnen, een complete EHBO en desinfecterende handgel in huis hebt.

En als het eenmaal zover is: vul een emmer of badkuip met water voor het geval er op een later moment geen schoon water meer uit de kraan komt. Houd je naasten op de hoogte van je plannen, of je thuisblijft of vertrekt naar veiliger oorden. Op deze site van het ministerie van Justitie en Veiligheid vind je meer informatie.

Bewoners verzetten zich tegen bouwen in de uiterwaarden van Arnhem

Kritiek op nieuwbouwproject Arnhem: ‘Dit is overstromingsgebied’

Is het nog wel logisch om te bouwen in de uiterwaarden? In Arnhem zijn ze het van plan, tot groot ongeloof van klimaatdeskundigen en huidige bewoners.

  1. Kan ik me verzekeren tegen de schade door een overstroming?

Dat hangt ervan af waar je huis staat. Heb je tussen de rivier en de dijk een huis gekocht? Dan ga je dus buitendijks wonen en daar kun je je niet verzekeren tegen overstromingen. Wees je dus bewust van dit risico.

En hoe zit dat aan de andere kant van de dijk?

Binnendijks, dus achter de dijk, kun je je met je inboedel- of opstalverzekering wel verzekeren wanneer het water door lokale regenval over de drempels je woning of kelder binnenstroomt. Ook als een kleine rivier als de Geul buiten haar oevers treedt, willen verzekeraars eventuele schade wel vergoeden. Maar als een zeedijk doorbreekt of een grote rivier als de Maas of de Waal overstroomt, dan vergoedt bijna geen enkele verzekeraar meer. In die gevallen is de schade meestal zo groot, dat verzekeraars dreigen om te vallen als ze wel zouden verzekeren.

Bouwen in diepgelegen polders

Bouwen in de diepste polder van Nederland: idioot plan of simpelweg noodzakelijk?

Met het nijpende tekort aan woningen staan we voor een dilemma: waar kun je nog bouwen met al die laaggelegen gebieden en vaker hoogwater opkomst?

  1. Wat moet je onderzoeken voordat je een huis nabij een rivier gaat kopen?

In België moet er standaard een waterparagraaf over overstromingsrisico’s in de koopakte van je huis staan, maar in Nederland is dit niet het geval. Wil je toch nabij een rivier wonen, onderzoek dan of er bij de bouw van je toekomstige huis rekening is gehouden met mogelijke overstromingsrisico’s. Is het huis bijvoorbeeld hoger gebouwd dan de omgeving? Is het goed onderheid zodat het niet snel kan verzakken? En is er qua infrastructuur rekening gehouden met vluchtmogelijkheden bij hoogwater? Bij de betreffende gemeente of het waterschap kan je zeker meer te weten komen over beschermingsmaatregelen tegen het water.

Klik op de button hieronder voor de uitzending over dit onderwerp:

Waar wonen met al dat water

Waar wonen met al dat water?

Oproep

Denk jij dat deze tips wel eens handig voor je zouden kunnen zijn? Of heb je al eens een overstroming meegemaakt?

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Makers