Wateroverlast

Het is een spagaat: we willen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, maar waar kunnen we nog veilig wonen met al dat water?

Met de dramatische beelden van de overstromingen van afgelopen zomer in Limburg nog op het netvlies, realiseren we ons hoeveel Nederlanders op kwetsbare plekken wonen. Zo’n 70 procent woont in overstromingsgevoelig gebied.

En dat worden er alleen maar meer. Want er wordt de komende jaren flink bijgebouwd om het woningtekort op te lossen, ook vlakbij rivieren en in laag gelegen polders. Met alle risico’s van dien.

We kunnen niet met zijn allen naar Drenthe verhuizen om droge voeten te houden. Maar wat dan? Moeten we accepteren dat we leven met het risico op waterschade of erger? Of vinden we dat er miljarden moeten worden uitgegeven aan de versterking van dijken, waterkeringen en meer? Hoe kunnen we met zijn allen veilig blijven in Nederland waterland?

Meer over dit onderzoek

Waar wonen met al dat water
| Uitzending

Waar wonen met al dat water?

Honderdduizenden woningen worden de komende jaren in laaggelegen delen van Nederland gebouwd, terwijl we door klimaatverandering steeds vaker te maken krijgen met hoogwater.

Buitendijks bouwen
| Nieuws

Deskundigen: ‘Stop met woningbouw in uiterwaarden om risico hoogwater’

Het aantal nieuwbouwwoningen in het rivierbed van de Rijn en de Maas is de afgelopen jaren flink toegenomen, en dat terwijl we die ruimte voor de rivier met klimaatverandering...

Tips tegen hoogwater
| Artikel

Woon je nabij een rivier of in een diepe polder? 4 tips om je voor te bereiden op hoogwater

Volgens de nieuwste klimaatvoorspellingen is de kans aanwezig dat je op den duur met wateroverlast te maken krijgt.

Vlaardingen
| Nieuws

Vlaardingen bouwt honderden woningen in gebied dat regelmatig overstroomt

"Je kunt toch niet tegen die bewoners daar zeggen: ‘Wacht maar tot het water weer gezakt is'?"

Bewoners verzetten zich tegen bouwen in de uiterwaarden van Arnhem
| Artikel

Kritiek op nieuwbouwproject Arnhem: ‘Dit is overstromingsgebied’

Is het nog wel logisch om te bouwen in de uiterwaarden? In Arnhem zijn ze het van plan, tot groot ongeloof van klimaatdeskundigen en huidige bewoners.

Bouwen in diepgelegen polders
| Artikel

Bouwen in de diepste polder van Nederland: idioot plan of simpelweg noodzakelijk?

Met het nijpende tekort aan woningen staan we voor een dilemma: waar kun je nog bouwen met al die laaggelegen gebieden en vaker hoogwater opkomst?

Verkenning Research Opnames Uitzending

oproep

Op zoek naar verhalen bewoners in kwetsbare gebieden

We zijn nog op zoek naar verhalen van mensen die nu in een kwetsbaar gebied wonen of gaan wonen. Waar maak je je zorgen over? Was je je bewust van de risico's? Wat vind je dat er gedaan moet worden aan veiligheid?

Deel jouw verhaal

Makers