Wateroverlast

Het is een spagaat: we willen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, maar waar kunnen we nog veilig wonen met al dat water?

Met de dramatische beelden van de overstromingen in Limburg in 2021 nog op het netvlies, realiseren we ons hoeveel Nederlanders op kwetsbare plekken wonen. Zo’n 59 procent van het Nederlandse landoppervlak loopt een overstromingsrisico. En dat wordt alleen maar meer als gevolg van klimaatverandering. 

We kunnen niet met zijn allen naar Drenthe verhuizen om droge voeten te houden. Maar wat dan? Moeten we accepteren dat we leven met het risico op waterschade of erger? Of vinden we dat er miljarden moeten worden uitgegeven aan de versterking van dijken, waterkeringen en meer? Hoe kunnen we met zijn allen veilig blijven in Nederland waterland?

Meer over dit onderzoek

Wateroverlast
| Uitzending

Hoogwater

Duizenden huishoudens in Limburg werden in 2021 verrast door een verwoestende overstroming. Worden er nu voldoende maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen?

Hoogwater bij de Geul in Valkenburg
| Artikel

Honderden inwoners van Limburg eisen maatregelen tegen hoogwater

Worden er na de verwoestende overstroming in Limburg genoeg maatregelen genomen om herhaling te voorkomen?

Tips tegen hoogwater
| Artikel

Woon je nabij een rivier of in een diepe polder? 5 tips om je voor te bereiden op hoogwater

Volgens de nieuwste klimaatvoorspellingen is de kans aanwezig dat je op den duur met wateroverlast te maken krijgt.

Wateroverlast in de straat
| Artikel

Martina liep PTSS op nadat ze met haar kinderen vluchtte tijdens de overstroming in 2021: ‘Was bang dat ik de kleine zou verliezen’

De overstroming in juli 2021 staat nog helder op het netvlies van Martina en haar man Marcel. Het water in de straat komt tot kniehoogte en plots moeten ze hun huis verlaten.

Waar wonen met al dat water
| Uitzending

Waar wonen met al dat water?

Honderdduizenden woningen worden de komende jaren in laaggelegen delen van Nederland gebouwd, terwijl we door klimaatverandering steeds vaker te maken krijgen met hoogwater.

Verkenning Research Opnames Uitzending

Oproep

Op zoek naar verhalen van bewoners uit gebieden met overstromingsrisico

We zijn op zoek naar verhalen van mensen die in een gebied wonen met veel wateroverlast en overstromingen. Heb je ervaring met ondergelopen kades, zandzakken voor de deur, ondergelopen kelders, souterrains, winkels of horeca. Heb je veel schade? En wat vind je dat er gedaan moet worden aan de veiligheid?

Deel jouw verhaal

Makers