Cliënten van het eerder gesloten Centrum voor Psychotherapie (CVP) in Lunteren wachten nog steeds op een behandeling. Dat blijkt uit gesprekken die Pointer heeft gevoerd. Deze cliënten zouden weer snel een gelijkwaardige vervolgbehandeling krijgen, maar dat is niet bij iedereen gelukt. Een aantal van de cliënten zit nog steeds thuis. 

De Nederlandse Vereniging voor Psychiaters (NVVP) heeft nu een brief gestuurd naar de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd gestuurd om haar zorgen hierover te uiten. Daarin roept zij de Inspectie op om onderzoek te doen. Niels Mulder, voorzitter van de NVVP tegen Pointer: “We willen weten welke zorg deze mensen nou hebben gekregen en of dat gelijkwaardig is aan de behandeling in het Centrum voor Psychotherapie. Er zijn signalen dat die kwaliteit toch minder is.”

Het Centrum voor Psychotherapie (CVP) in Lunteren is vorig jaar gesloten. Het was één van de weinige plekken in Nederland waar intensieve klinische zorg werd aangeboden voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Volgens zorgaanbieder Pro Persona was het financieel niet meer rendabel om de kliniek open te houden. Voor cliënten van het CVP zou snel een nieuwe behandelplek worden gezocht.

Wachtlijsten

Toch zit een aantal cliënten al maanden thuis. Vaak spelen wachtlijsten daarbij een belangrijke rol. “Er was beloofd dat ik ergens snel terecht kon, maar dat bleek niet het geval” zegt één van de cliënten tegen Pointer. “Nu kan ik na maanden eindelijk bij de Viersprong in Halsteren terecht, waar ze ook gespecialiseerd zijn in mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Maar dat heeft wel lang geduurd.”

Ook zijn er cliënten waar de nieuwe vervolgbehandeling geen succes had. “Ik heb kort in een kliniek in Hengelo gezeten. Het was een totaal andere doelgroep. Iemand kon al ontregeld raken als er een bord iets te hard op de tafel werd gezet. Ik moest daar zo op mijn tenen lopen, dat ik al snel weer achteruitging. Ik ben na vijf weken gestopt en zit nu al maanden thuis.”

Luister naar de uitzending van 15 januari:

Bedden

Het aantal klinische behandelplekken voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis is vorig jaar flink afgenomen. Waren dat er eind 2021 nog 207, inmiddels zijn dat er 137. Volgens Niels Mulder van de NVVP moet er meer worden gedaan om die specialistische psychiatrische zorg in stand te houden. “Nu houdt niemand bij of er landelijk voldoende aanbod blijft en is niemand daarvoor echt verantwoordelijk. We zouden graag zien dat één partij voortaan de centrale regie heeft, zodat deze cruciale zorg ook in de toekomst behouden blijft.”

Op vragen van het Pointer laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten dat cliënten zich moeten melden bij hun zorgverzekeraar. Als cliënten van mening zijn dat zij toch geen goede vervangende zorg hebben ontvangen, kan de zorgverzekeraar alsnog bemiddelen naar een andere zorgaanbieder.

Makers