De aanpak van complexe scheidingen  kost jaarlijks 66 tot 88 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV) en Follow the Money. Sinds de decentralisatie zijn gemeenten financieel verantwoordelijk voor de kosten van de jeugdzorg.

Ouders die in een complexe scheiding verkeren, worden door de rechter onder toezicht van een gezinsvoogd geplaatst. Voor elke ondertoezichtstelling (ots) krijgt de jeugdbescherming tussen de 9500 tot 11.000 euro per kind per jaar. Wanneer de jeugdbescherming er niet in slaagt er met de ouders uit te komen, kan deze ots (meermaals) worden verlengd, waardoor de kosten voor gemeenten verder oplopen.

"Deze vaak vileine strijd tussen ouders op een goede manier ontrafelen, kost tijd," zegt Astrid Rotering, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland in een reactie. Volgens Jeugdzorg Nederland speelt in 60 procent van de zaken waar een ots is uitgesproken, een complexe scheiding een rol. Niet dat de jeugdbescherming eraan verdient, benadrukt Rotering. "Als ik dat tarief doorreken, komt dat bij dit soort ingewikkelde scheidingen neer op zo’n 100 uur werk per jaar. Zaken als deze kosten veel meer tijd."

Aanpak vechtscheidingen levert jeugdbescherming miljoenen op

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kosten van de aanpak van complexe scheidingen. Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) van de gemeente Ede onderhandelt namens de VNG met het ministerie van VWS over de tekorten die ontstaan door de hoge kosten van jeugdzorg. Gemeenten hebben 1,2 tot 1,6 miljard euro extra nodig om de stijgende jeugdzorgkosten te kunnen opvangen. Meijer adviseert ouders een bijdrage te laten betalen als ze weigeren met de jeugdbescherming mee te werken.

Meijer: "Als ouders met elkaar blijven vechten om de kinderen, dan mogen zij ook zelf een bijdrage leveren aan de kosten die dat met zich meebrengt. Dit levert schade op voor kinderen en kost de gemeenschap geld."

Follow the Money en Pointer volgden ruim anderhalf jaar vijf ouders die in een complexe scheiding verwikkeld zijn en daardoor hun kinderen nauwelijks zien. Uit hun dossiers blijkt dat de jeugdbescherming er niet in slaagt om tot een oplossing te komen. In één van de gezinnen liep de rekening voor 5 jaar jeugdbescherming uiteindelijk op tot ruim 253.000 euro. De ouders in kwestie zeggen weinig hulp van de jeugdbescherming te hebben gekregen; soms zagen ze maandenlang niemand.

De problemen rond ouderverstoting

Expertteam wil hardere aanpak vechtscheidingen, huidige systeem moet op de schop

Ouders die in vechtscheiding liggen komen er onderling vaak niet meer uit. En jeugdzorginstanties zijn niet in staat om het tij te keren, blijkt uit een kritisch advies aan...

Op de hoogte blijven van de onderzoeken van Pointer?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.