9 april 2019

Anti-arbeidsmigrantenpoliticus verkocht zelf aan Oost-Europeanen: ‘Ik weet niet wie er geklikt heeft’

Bekijk meer artikelen over: Werk en geld Bekijk meer artikelen over: Arbeidsmigranten

De fractievoorzitter van de anti-arbeidsmigrantenpartij ONS Vlaardingen zegt dat deze groep de stad Vlaardingen niets oplevert. Toch verkocht hij zelf ooit auto’s aan een uitzendbureau waarin die de Oost-Europese werknemers naar het Westland vervoert.

De partij ONS Vlaardingen heeft het druk met de arbeidsmigranten. Vorige maand werd haar wethouder weggestuurd nadat het Algemeen Dagblad onthulde dat hij zelf zijn flat verhuurde aan Roemeense werknemers. En dat terwijl de partijlijn is dat arbeidsmigranten moeten wonen waar ze werken. De fractievoorzitter van de partij Gilles Pappers is tevens voorzitter van een volkstuinencomplex waarnaast een nieuwe locatie voor arbeidsmigranten moet komen. Daar zijn Pappers, en zijn fractie, natuurlijk tegen. Want, zo vindt ONS Vlaardingen: Ze werken niet in Vlaardingen, dus ze mogen niet in Vlaardingen wonen.

Wij interviewen Pappers in zijn rol als voorzitter van het volkstuinencomplex over de huisvesting voor Oost-Europeanen om de hoek. Pappers: ‘Dit is een ontspanningsoord. We hebben hier ons clubhuis waar we biljarten. We hebben een volkstuin genomen om relaxed je eigen groentetuin te doen, je barbeque te doen en heerlijk ontspannen met je gezin te kunnen vertoeven.’ Met Oost-Europeanen om de hoek komen er spanningen, zo voorspelt hij.

Excessen met drank en drugs?

Pappers’ bewijs daarvoor is de overlast bij De Valkenhof, elders in de stad. In die voormalige seniorenflat wonen sinds 2012 ruim 200 Oost-Europeanen die veelal werken in de regio. Pappers heeft alleen maar slechte verhalen gehoord. ‘De mensen die er rondom wonen hebben er ongelooflijk veel overlast van. In de beginfase was het aardig controleerbaar maar het is niet controleerbaar meer. Excessen met drank en drugs en je kan het zelf wel invullen. Er zijn verder ook geen gordijnen dicht en als je dan hoort wat de mensen in de andere flat zien en horen, dat zie je zelfs op de tv niet.’

Wij hebben geprobeerd om de verhalen over de overlast bij deze flat te controleren. Een aantal bronnen bevestigen dat er in het begin in 2012 overlast was. Maar door extra toezicht is die volgens de meeste bronnen die wij spreken bijna verdwenen. Alleen de laatste tijd, nadat bekend werd dat de locatie wat langer open blijft dan gepland, zijn er weer klachten van omwonenden. Vooral over parkeren en zwerfvuil. De eigenaar van het pand, woningcorporatie Waterweg Wonen, meldt niets over drank en drugs. Voor zover wij kunnen achterhalen is De Valkenhof geen bron van grote overlast.

Overlast net zo groot als die Nederlanders veroorzaken

Elders in de stad is wel overlast. De gemeente erkent dat Oost-Europeanen voor woonoverlast zorgen, maar zegt niets over de omvang. Ze doelt dan expliciet op die panden die beheerd worden door uitzendbureaus die niet met de gemeente willen samenwerken. Ook Waterweg Wonen stelt dat er in Vlaardingse buurten wel eens overlast is van arbeidsmigranten, maar dat er even vaak sprake is van overlast door Nederlanders.

Gilles Pappers wil ze hoe dan ook niet meer in de stad. ‘Ze werken hier allemaal 40 kilometer vandaan en qua transport geeft dat ook een hoge last natuurlijk. Vergis je niet. Als al die mensen in wooncontainers naast ons geplaatst worden, zonder enige vorm van ontspanning, dan is het haast door iedereen in te vullen wat er gaat gebeuren.’

Vlaardingen heeft niets aan deze mensen

Toch beseft ook Pappers dat Nederland niet zonder arbeidsmigranten kan. Maar de stad Vlaardingen heeft niets aan ze. ‘Vlaardingen heeft totaal niets aan deze mensen. Ze wonen hier maar ze werken hier niet. Het enige wat Vlaardingen er aan zou hebben is dat ze boodschappen doen in de supermarkt, maar dat zijn vaak Poolse supermarkten. Die hebben zich hier gevestigd, nadat zij hier kwamen wonen. Als ze hier weggaan, gaan die supermarkten ook weer weg.’

Toch is er minstens één bedrijf uit Vlaardingen dat wél profiteerde van de toestroom van arbeidsmigranten, namelijk Hyundai van Dalen. Die verkocht tientallen auto’s aan uitzendbureau Tradiro, dat daarmee arbeidsmigranten die wonen in Vlaardingen naar het Westland brengt. We vinden zelfs een foto in het blad Autogids, waarop we naast mensen van Tradiro zowaar Gilles Pappers ontwaren. Ditmaal niet als politicus of voorzitter van de volkstuinen, maar als autoverkoper. Onze presentator Teun van de Keuken legt het hem toch maar even voor.

Ik weet niet wie geklikt heeft

Teun van de Keuken: ‘Nou heb ik gehoord dat u voor een bedrijf werkt dat ruim honderd auto’s heeft verkocht aan een uitzendbureau voor dit soort arbeidsmigranten.’

Gilles Pappers: ‘Ik weet niet wie er geklikt heeft, maar dat klopt. Ik heb in mijn werkzame periode, dat is in een tijdje geleden, niet zo veel, maar zeventig auto’s geleverd aan een uitzendbureau, dat klopt.’

Teun van de Keuken: ‘Dan profiteert u daar toch ook van.’

Gilles Pappers: ‘Nee, mijn baas toen hoofdzakelijk.’

Teun van de Keuken: ‘En de lokale economie zou je kunnen zeggen.’

Gilles Pappers: ‘Ja dat klopt wel. Maar als je nu nagaat wat voor problemen dat transport geeft… Als ik naar de Rijksweg kijk, dan staan daar constant twintig, dertig auto’s voor het stoplicht. Dat is natuurlijk ook niet prettig.’

Teun van de Keuken: ‘Vind je dan dat je die auto’s beter niet had moeten verkopen dan.’

Gilles Pappers: ‘Achteraf misschien niet nee, maar dat is 8 jaar geleden. Ik werk al 8 jaar niet meer. Het was niet te voorzien, en de problematiek was ook niet zoals die nu is. Ik spreek over 2010, toen waren er nog niet zoveel arbeidsmigranten hier in Vlaardingen. Toen was het beheersbaar. Het is nu gewoon niet meer beheersbaar. ‘

De problemen waren in 2010 al duidelijk

Wij weten niet hoe in 2010 de situatie in Vlaardingen precies was. Maar de problematiek speelde toen al, dat is zeker. Zowel de Rotterdamse als Haagse wethouders waarschuwden voor de omstandigheden waarin Oost-Europeanen leefden en de uitbuiting die plaatsvond. De Haagse wethouder sprak zelfs over een ‘tsunami’ aan Oost-Europeanen. Exacte cijfers over het aantal Oost-Europese Vlaardingers toen en nu zijn niet voorhanden.