Volg hier de Amerikaanse verkiezingen

Header bij artikel Naborgh vs. DSW

Thuiszorg Naborgh aansprakelijk voor te hoge declaraties

Zorgverzekeraar DSW eist gedeclareerd zorggeld terug

Samenvatting

  1. Thuiszorg Naborgh uit Rotterdam is volgens de rechter aansprakelijk voor onrechtmatige en te hoge zorgdeclaraties.  
  2. Het gaat om ten onrechte ingediende declaraties voor thuiszorg. Naborgh moet het teveel gedeclareerde bedrag terugbetalen. Hoe hoog dat bedrag is, wordt de komende maanden vastgesteld.
  3. Voormalig directrice Shanna Naborgh is door de rechter persoonlijk aansprakelijk gesteld. Ze moet ook de verkoop van haar woning aan haar vader — nadat ze negatief in het nieuws kwam — ongedaan maken.
  4. Thuiszorg Naborgh kwam vorig jaar in het nieuws nadat Pointer, Reporter Radio en Follow The Money onderzoek deden naar de opmerkelijk hoge winsten die het zorgbedrijf maakte.
Header bij artikel Naborgh vs. DSW

Thuiszorg Naborgh uit Rotterdam is aansprakelijk gesteld voor de onrechtmatige en te hoge declaraties die het voormalige thuiszorgbedrijf in 2018 en 2019 indiende bij zorgverzekeraar DSW. Dat oordeelde de rechter woensdag nadat DSW eerder een schadeclaim indiende bij Thuiszorg Naborgh. Voormalig directrice Shanna Naborgh is volgens de rechter hoofdelijk aansprakelijk voor de teveel gedeclareerde zorg. DSW diende een claim in van 175.000 euro. Hoeveel er uiteindelijk moet worden terugbetaald, wordt in de komende maanden bepaald. De zorgverzekeraar diende de claim in nadat uit onderzoek van Pointer, Reporter Radio (KRO-NCRV) en Follow The Money vorig jaar bleek dat Thuiszorg Naborgh op grote schaal fraudeerde met zorgdeclaraties.

Opluchting bij DSW woensdagmiddag na het bekend worden van de uitspraak. "De eerste slag voelt als gewonnen", reageert Judith van der Meer, advocaat van DSW. De zorgverzekeraar heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Thuiszorg Naborgh jarenlang onterecht zorg heeft gedeclareerd, aldus de rechter. Onder meer door declaraties in te dienen voor zorg die nooit is geleverd. Dat blijkt onder meer uit een serie enquêtes die DSW — na onze publicaties — deed onder de verzekerden die klant waren bij Naborgh. Het Rotterdamse zorgbedrijf bestaat alleen op papier nog. De rechter oordeelt dat oud-directrice Shanna Naborgh hoofdelijk aansprakelijk is voor de te veel gedeclareerde zorg. "Dat betekent dat de claim uiteindelijk bij haar persoonlijk terecht kan komen", aldus Van der Meer.

De rechter wees vandaag nog geen schadebedrag toe. Omdat er wel zorg is geleverd (maar veel minder dan gedeclareerd) wil de rechter Naborgh de kans geven aan te tonen hoeveel precies. De vraag is of dit lukt. Het is onduidelijk waar die administratie nu is en of die nog volledig is. Als het Naborgh lukt aan te tonen hoeveel zorg er wel geleverd is, wordt vervolgens een bedrag vastgesteld dat moet worden terugbetaald. Naar verwachting gebeurt dat in oktober.

Thuiszorg Naborgh raakt vorig jaar zomer in opspraak na gezamenlijke publicaties van Pointer, Reporter Radio (KRO-NCRV) en Follow The Money. Uit onderzoek van de redacties blijkt dat het thuiszorgbedrijf op grote schaal fraudeert met zorgdeclaraties. Directrice Shanna Naborgh mag zich binnen twee jaar na oprichting van haar bedrijf miljonair noemen. De dan 26-jarige Rotterdamse rijdt rond in een peperdure BMW i8 en geeft onder meer luxe personeelsfeesten op dure locaties. Zorgbedrijven worden gefinancierd uit belasting- en premiegelden.

Inmiddels heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de declaraties van Naborgh onderzocht en eind mei het dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie, met het verzoek een strafrechtelijk onderzoek te starten. Dat onderzoek kan nog eens bovenop deze uitspraak komen.

Uitzending: Rijk worden van zorg
Bekijk hier onze uitzending over Thuiszorg Naborgh

Thuiszorg Naborgh boekt winsten van 40 procent, in een branche waar hooguit een paar procent marge gebruikelijk is. Een aanzienlijk deel van de winst vindt in de vorm van dividend een weg naar Djina B.V., waarvan Shanna Naborgh dan enig aandeelhouder is. In een reactie laat de directrice vorig jaar via haar advocaat weten niet op de hoogte te zijn van deze winstuitkering. Ondertussen declareert ze onder meer zorg voor een cliënt die op dat moment niet in Nederland verblijft en zich conform de regels heeft afgemeld. Personeelsleden doen anoniem een boekje open over frauduleuze declaratiepraktijken, waarbij onder meer handtekeningen van klanten worden vervalst. Shanna Naborgh ontkent alle aantijgingen.

Twee weken na de uitzending brengt de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) een onaangekondigd bezoek aan de thuiszorgaanbieder en constateert een fors aantal tekortkomingen. Zo laat Naborgh zorg verlenen door niet of onjuist gekwalificeerd personeel. Een manager de door Shanna op non actief is gesteld spreekt van 'levensgevaarlijke situaties'. Omdat er in de maanden daarna geen verbetering optreedt, valt in oktober het doek voor het thuiszorgbedrijf en dwingt de IGJ Shanna Naborgh — die dan nauwelijks nog op haar bedrijf aanwezig is — de deuren te sluiten en de cliënten over te dragen. De rechter concludeert woensdag in zijn vonnis ook dat Thuiszorg Naborgh op aanzienlijke schaal onvoldoende gekwalificeerd personeel heeft ingezet.

DSW doet de afgelopen maanden tevergeefs pogingen om beslag te leggen op eigendommen van Shanna Naborgh. Ze lijkt een vooruitziende blik te hebben gehad, want ze verkoopt — niet lang nadat de fraude uitkomt — haar woning in Rotterdam-Zuid en een aantal andere zaken aan haar vader. In totaal voor een bedrag van 360.000 euro. Haar BMW i8 ruilt ze in voor een Mini.

De rechter bepaalde dat zij de verkoop van haar woning en een aantal andere zaken ongedaan moet maken. Zowel mevrouw Naborgh als haar vader hadden volgens de rechtbank kunnen weten dat zij hiermee een of meerdere schuldeisers zouden benadelen.  Hoe het met de gelden binnen Djina B.V. zit is onduidelijk. Het lukt in ieder geval niet om hier beslag op te leggen. "Het is voor ons extreem lastig om te achterhalen waar het bedrag dat aan dividend gestort is in die B.V. gebleven is", aldus DSW-advocaat Judith van der Meer. 

Shanna Naborgh liet via haar advocaat weten niet te willen reageren op de uitspraak van de rechter.

Elke week de beste verhalen in je mailbox