22 juli 2020

Thuiszorg Naborgh aansprakelijk voor te hoge declaraties

Bekijk meer artikelen over: Gezondheid en zorg Bekijk meer artikelen over: Zorgcowboys
  1. Thuiszorg Naborgh uit Rotterdam is volgens de rechter aansprakelijk voor onrechtmatige en te hoge zorgdeclaraties.  
  2. Het gaat om ten onrechte ingediende declaraties voor thuiszorg. Naborgh moet het teveel gedeclareerde bedrag terugbetalen. Hoe hoog dat bedrag is, wordt de komende maanden vastgesteld.
  3. Voormalig directrice Shanna Naborgh is door de rechter persoonlijk aansprakelijk gesteld. Ze moet ook de verkoop van haar woning aan haar vader — nadat ze negatief in het nieuws kwam — ongedaan maken.
  4. Thuiszorg Naborgh kwam vorig jaar in het nieuws nadat Pointer, Reporter Radio en Follow The Money onderzoek deden naar de opmerkelijk hoge winsten die het zorgbedrijf maakte. 

Thuiszorg Naborgh uit Rotterdam is aansprakelijk gesteld voor de onrechtmatige en te hoge declaraties die het voormalige thuiszorgbedrijf in 2018 en 2019 indiende bij zorgverzekeraar DSW. Dat oordeelde de rechter woensdag nadat DSW eerder een schadeclaim indiende bij Thuiszorg Naborgh.

De zorgverzekeraar diende de claim in nadat uit onderzoek van Pointer, Reporter Radio (KRO-NCRV) en Follow The Money vorig jaar bleek dat Thuiszorg Naborgh op grote schaal fraudeerde met zorgdeclaraties.

Voormalig directrice Shanna Naborgh is volgens de rechter hoofdelijk aansprakelijk voor de teveel gedeclareerde zorg. DSW diende een claim in van 175.000 euro. Hoeveel er uiteindelijk moet worden terugbetaald, wordt in de komende maanden bepaald. 

Hoofdelijk aansprakelijk

Opluchting bij DSW woensdagmiddag na het bekend worden van de uitspraak. "De eerste slag voelt als gewonnen", reageert Judith van der Meer, advocaat van DSW. De zorgverzekeraar heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Thuiszorg Naborgh jarenlang onterecht zorg heeft gedeclareerd, aldus de rechter. Onder meer door declaraties in te dienen voor zorg die nooit is geleverd. Dat blijkt onder meer uit een serie enquêtes die DSW — na onze publicaties — deed onder de verzekerden die klant waren bij Naborgh. Het Rotterdamse zorgbedrijf bestaat alleen op papier nog. De rechter oordeelt dat oud-directrice Shanna Naborgh hoofdelijk aansprakelijk is voor de te veel gedeclareerde zorg. "Dat betekent dat de claim uiteindelijk bij haar persoonlijk terecht kan komen", aldus Van der Meer.

De rechter wees vandaag nog geen schadebedrag toe. Omdat er wel zorg is geleverd (maar veel minder dan gedeclareerd) wil de rechter Naborgh de kans geven aan te tonen hoeveel precies. De vraag is of dit lukt. Het is onduidelijk waar die administratie nu is en of die nog volledig is. Als het Naborgh lukt aan te tonen hoeveel zorg er wel geleverd is, wordt vervolgens een bedrag vastgesteld dat moet worden terugbetaald. Naar verwachting gebeurt dat in oktober.

Thuiszorg Naborgh raakt vorig jaar zomer in opspraak na gezamenlijke publicaties van Pointer, Reporter Radio (KRO-NCRV) en Follow The Money. Uit onderzoek van de redacties blijkt dat het thuiszorgbedrijf op grote schaal fraudeert met zorgdeclaraties. Directrice Shanna Naborgh mag zich binnen 2 jaar na oprichting van haar bedrijf miljonair noemen. De dan 26-jarige Rotterdamse rijdt rond in een peperdure BMW i8 en geeft onder meer luxe personeelsfeesten op dure locaties. Zorgbedrijven worden gefinancierd uit belasting- en premiegelden.

Inmiddels heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de declaraties van Naborgh onderzocht en eind mei het dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie, met het verzoek een strafrechtelijk onderzoek te starten. Dat onderzoek kan nog eens bovenop deze uitspraak komen.

Bekijk hier onze uitzending over Thuiszorg Naborgh:

Pointer
35 min 26 s

In juni 2019 onthulde dataplatform Pointer in samenwerking met onderzoekssite Follow the Money en Reporter Radio dat er zorginstellingen zijn die extreme winsten halen. Na een analyse van de jaarcijfers over 2017 bleek dat bij 97 grote zorgbedrijven gezamenlijk voor ruim vijftig miljoen euro aan winst werd gemaakt. Dat komt neer op ruim twintig procent van de omzet, terwijl hooguit drie procent gangbaar is binnen de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Mogelijk zijn deze winsten onrechtmatig tot stand gekomen. De jaarrekeningen van deze instellingen worden zelden gecontroleerd, waardoor aandeelhouders voor miljoenen euro's aan zorggeld aan zichzelf kunnen uitkeren. Deze 'zorgcowboys' zouden enorme winsten misschien zelfs opstrijken ten koste van het leveren van zorg aan mensen die dat nodig hebben. In de tweede uitzending over megawinsten in de zorg neemt het datateam van Pointer de jaarrekeningen van dit soort ondernemingen wederom onder de loep. Welke bedrijven hebben jaar op jaar extreme winsten? Hoe is het mogelijk om dat steeds onopgemerkt voor elkaar te krijgen? De verdachte bedrijven uit de vorige uitzending blijken nog maar het topje van de ijsberg.

Thuiszorg Naborgh boekt winsten van 40 procent, in een branche waar hooguit een paar procent marge gebruikelijk is. Een aanzienlijk deel van de winst vindt in de vorm van dividend een weg naar Djina B.V., waarvan Shanna Naborgh dan enig aandeelhouder is. In een reactie laat de directrice vorig jaar via haar advocaat weten niet op de hoogte te zijn van deze winstuitkering. Ondertussen declareert ze onder meer zorg voor een cliënt die op dat moment niet in Nederland verblijft en zich conform de regels heeft afgemeld. Personeelsleden doen anoniem een boekje open over frauduleuze declaratiepraktijken, waarbij onder meer handtekeningen van klanten worden vervalst. Shanna Naborgh ontkent alle aantijgingen.

'Levensgevaarlijke situaties'

Twee weken na de uitzending brengt de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) een onaangekondigd bezoek aan de thuiszorgaanbieder en constateert een fors aantal tekortkomingen. Zo laat Naborgh zorg verlenen door niet of onjuist gekwalificeerd personeel. Een manager die door Shanna op non-actief is gesteld spreekt van 'levensgevaarlijke situaties'. Omdat er in de maanden daarna geen verbetering optreedt, valt in oktober het doek voor het thuiszorgbedrijf en dwingt de IGJ Shanna Naborgh — die dan nauwelijks nog op haar bedrijf aanwezig is — de deuren te sluiten en de cliënten over te dragen. De rechter concludeert woensdag in zijn vonnis ook dat Thuiszorg Naborgh op aanzienlijke schaal onvoldoende gekwalificeerd personeel heeft ingezet.

DSW doet de afgelopen maanden tevergeefs pogingen om beslag te leggen op eigendommen van Shanna Naborgh. Ze lijkt een vooruitziende blik te hebben gehad, want ze verkoopt — niet lang nadat de fraude uitkomt — haar woning in Rotterdam-Zuid en een aantal andere zaken aan haar vader. In totaal voor een bedrag van 360.000 euro. Haar BMW i8 ruilt ze in voor een Mini.

De rechter bepaalde dat zij de verkoop van haar woning en een aantal andere zaken ongedaan moet maken. Zowel mevrouw Naborgh als haar vader hadden volgens de rechtbank kunnen weten dat zij hiermee een of meerdere schuldeisers zouden benadelen.  Hoe het met de gelden binnen Djina B.V. zit is onduidelijk. Het lukt in ieder geval niet om hier beslag op te leggen. "Het is voor ons extreem lastig om te achterhalen waar het bedrag dat aan dividend gestort is in die B.V. gebleven is", aldus DSW-advocaat Judith van der Meer. 

Shanna Naborgh liet via haar advocaat weten niet te willen reageren op de uitspraak van de rechter.

Auteurs

D.M.

Dirk Mostert

Onderzoeksjournalist / verslaggever