26 juni 2017

Beschermde vleermuizen bedreigd door Airforce Festival?

Bekijk meer artikelen over: Klimaat en duurzaamheid Bekijk meer artikelen over: Dier en bouw

We gaan verder met ons dossier Dier en Bouw. Direct na de eerste uitzending mailt Paul van der Valk van bewonersorganisatie Stichting Lonnekerberg (Stil) ons. ‘Wat herkenden we veel in jullie uitzending.' Stil zet zich in voor de bescherming van het natuurgebied de Lonnekerberg (Overijssel) waar zeldzame vleermuizen voorkomen. Hij is al de 2e tipgever die ons hierover mailt.

Van der Valk reageert op de uitzending over bouwprojecten die vertraging oplopen omdat er op de bouwplaats beschermde dier- en plantensoorten leven. We vragen ons af: hoe gaan we in Nederland om met de bescherming van de natuur enerzijds en de belangen van economische ontwikkeling anderzijds?

Hardcore muziekfestival

Met de rust in het bosrijke gebied is het binnenkort gedaan door het Airforce Festival, een grootschalig hardcore muziekfestival dat 5 augustus plaatsvindt op het evenemententerrein van het vliegveld Twenthe. Dit voormalig militair vliegveld grenst direct aan het natuurgebied. Het vliegveld wordt heringericht en er worden nu op een evenementenlocatie activiteiten en festivals georganiseerd.

De organisator van het Airforce Festival is van plan in de toekomst nog meer grote evenementen te organiseren die veel licht- en geluid produceren. Ook daar hebben de bewoners grote bezwaren tegen. Wij zoeken Paul van der Valk en andere bewoners van Stil op en worden rondgeleid op de Lonnekerberg en het evenemententerrein van Vliegveld Twenthe.

Kaart

De hangars en de oude taxi- en landingsbanen zijn nog grotendeels in tact. Van der Valk:

‘Het gaat ons niet alleen om die vleermuizen, maar om bescherming van de natuur in het hele gebied.’

Handhavingsverzoek

Vorig jaar werd het hardcore festival voor het eerst georganiseerd. Reden voor Stil om toen een handhavingsverzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming in te dienen bij de Provincie Overijssel. In het gebied leven namelijk een aantal zeer beschermde vleermuissoorten. De bewoners hoopten daarmee te voorkomen dat de gemeente de benodigde vergunningen zou afgeven voor het Airforce Festival, maar dat gebeurde toch. Ook voor komend festival heeft Stil een verzoek gedaan, ditmaal voor preventieve handhaving. De Provincie neemt daar eind deze week een besluit over.

Als het aan de Provincie en de gemeente Enschede - die de vergunningen moet afgeven - ligt, gaat het festival gewoon door. De Provincie heeft de gemeente onlangs een positief advies gegeven. En de gemeente heeft zojuist besloten een omgevings- en evenementenvergunning af te gegeven.

11 Verschillende soorten vleermuizen

Volgens de bewoners van Stil had de gemeente de vergunning vorig jaar niet mogen afgeven omdat de woonomgeving verschillende soorten vleermuizen, die Europese bescherming hebben, door het massaal bezochte festival worden verstoord. De bewoners wezen de gemeente erop dat er geen ontheffing was in het kader van de Wet Natuurbescherming. Zo’n ontheffing is nodig als er beschermde diersoorten in het gebied voorkomen.

In opdracht van natuurorganisatie Landschap Overijssel is in 2015 verkennend vleermuisonderzoek uitgevoerd in en rond natuurgebied de Lonnekerberg. Daarbij werden 11 vleermuissoorten – waaronder zeer zeldzame en bedreigde vleermuissoorten – gevonden.

De combinatie van de zeer zeldzame Bechsteins vleermuis, Vale Vleermuis en Brandts Vleermuis in 1 natuurgebied, is de laatste tijd in Nederland alleen in het zuiden van Limburg voorgekomen. Het verstoren van deze zeer zeldzame vleermuizen is verboden.

Het draait nu allemaal om een vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is: is het lawaai van het festival daadwerkelijk zo verstorend voor de vleermuizen? Volgens de Provincie en de festivalorganisator is dat niet zo; volgens de bewoners is dit wél het geval. En ook deskundigen lijken niet eensgezind.

Uitspraak rechter

De laatste voorbereidingen van het Airforce Festival zijn ondertussen in volle gang, dus de tijd gaat steeds meer dringen. Stil heeft naar aanleiding van de afgeven vergunningen bezwaar gemaakt en een zogenaamde voorlopige voorziening aangevraagd, waarin ze de rechter verzoeken het festival te verbieden. De rechter doet volgende week donderdag, 2 dagen vóór het festival, uitspraak of het al dan niet door kan gaan.

Auteurs

M.S.

Marjolein Schut

Redacteur