1 april 2017

‘Bij de buren komt de schade door een aardbeving, bij mij door slappe grond’

Het huis van Hiltje Zwarberg uit Termunterzijl is onbewoonbaar verklaard. In de slaapkamer staan stutten tegen instorting, en door heel het huis zitten scheuren. De rest van de straat heeft schade door de aardbevingen in Groningen, alleen bij Hiltje werd door inspecteurs vastgesteld dat de schade níet veroorzaakt is door aardbevingen. Ze willen zijn schade dan ook niet vergoeden. We zoeken hem op voor ons dossier Schade Gasboringen.

Na de aardbeving van Huizinge in 2013 ontdekt Hiltje een scheur in de muur van zijn slaapkamer. Hij besluit zijn schade te melden aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij, de NAM. De schade aan het huis van Hiltje blijkt echter niet alleen cosmetisch te zijn. Vlak voor kerst 2014 staan er twee gemeentemedewerkers voor de deur die aan Hiltje vertellen dat hij samen met zijn vrouw zo snel mogelijk het huis moet verlaten. Het huis wordt onbewoonbaar verklaard.

Geen Aardbevingsschade

Hiltje woont inmiddels in een huurwoning in een nabijgelegen dorp, en wacht nog steeds totdat de schade aan zijn huis hersteld wordt. Hij probeert al een lange tijd zijn schade te verhalen bij de NAM, maar die willen bijna niets vergoeden. Ingenieurs die de NAM heeft ingehuurd stellen namelijk dat de schade aan het huis van Hiltje helemaal niet door aardbevingen komt.

Dichtgemetselde deuren, een raam dat verkeerd geplaatst is en opgevroren fundering zouden volgens de experts de oorzaak van de scheuren en de onveilige situatie in Hiltje’s huis. Bovendien is de kans op schade in het gebied waar Hiltje woont verwaarloosbaar klein, namelijk kleiner dan 1 procent. Dat laatste is opvallend, omdat veel van Hiltje’s buren wel hun schade vergoed krijgen, en dus wel schade hebben met als oorzaak de aardbevingen.

Hiltje legt zich niet neer bij de conclusie van ingenieursbureau Witteveen en Bos. Hij is een rechtszaak gestart tegen de NAM en de staat. ‘Ik heb niks meer te verliezen. Als ik me bij deze conclusie zou neerleggen ben ik failliet, dan ben ik alles kwijt.’

Een woordvoerder van Witteveen en Bos laat ons weten niet inhoudelijk te kunnen reageren op de zaak van Hiltje Zwarberg vanwege de lopende rechtszaak.

Ook de NAM wil niet reageren op de zaak van Hiltje. ‘Ons beleid is dat wij niet ingaan op individuele situaties. Het Centrum Veilig Wonen heeft door de nieuwe rolverdeling de schadeafhandeling onder zich, vandaar dat wij voor de antwoorden op die vragen naar CVW verwijzen.’ Het CVW wil op zijn beurt niet reageren op de zaak van Hiltje. Hiltje melde zijn schade in tijd waarin het CVW nog niet bestond. Het CVW is dan ook niet betrokken bij de schadeafhandeling van Hiltje’s huis.

Auteurs

A.T.

Anne Mae van Tilburg

Redacteur