Om de klimaatdoelen te halen moet in 2030 zeventig procent van de energie groen zijn. Oftewel komen van zon of wind. Om dat doel te halen worden op grote schaal zonneparken aangelegd. Want daarmee wek je snel veel stroom op. De praktijk is weerbarstig: omwonenden verzetten zich. Veel gehoord argument: zonneparken zijn slecht voor de natuur. Maar is dat wel écht zo? Luister zondag naar Bloemen, Bijen en Zonnepanelen.

Bloemen, bijen en zonnepanelen

Zonnepanelen

Lokale weerstand tegen zonneparken: 'Zonneweides, niet hier!'

Hier zitten ze liever tussen de bestrijdingsmiddelen dan tussen de zonnepanelen.

Makers