Om de nieuwe, strengere mestregels te omzeilen gooien sommige boeren hun sloten en greppels dicht. Langs water mag je namelijk geen mest uitrijden, maar op deze manier kan er toch meer uitgereden worden. Maar dat betekent ook iets voor de waterstand, sloten hebben soms een belangrijke functie voor de waterberging. Sommige waterschappen merken al dat er veel sloten gedempt worden, hoe lossen we dit op? Te gast is Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. 

Boer dempt sloot