Wijkverpleegkundigen lopen tegen veel bureaucratie aan bij het bestellen van medische hulpmiddelen, zoals wondverband, stoma- en incontinentiematerialen. Maar zorgverzekeraar VGZ voert in 2024 nieuw beleid uit dat het bestellen van deze middelen moet vergemakkelijken, laat de verzekeraar aan Pointer weten.

Nu is het zo geregeld dat verpleegkundigen een voorschrift nodig hebben van of de huisarts, of een verpleegkundig specialist. Volgend jaar kunnen verpleegkundigen die werkzaam zijn bij verschillende organisaties zelf wondmaterialen voorschrijven bij patiënten die verzekerd zijn bij VGZ.

Frustratie

Marja Feenstra, verpleegkundige bij Buurtzorg Nederland hekelt het huidige beleid omdat het regelen van een voorschrift veel extra tijd kost terwijl ze als verpleegkundige heel goed weet wat ze nodig heeft: “Je wilt zo snel mogelijk de behandeling kunnen starten”. Dat ze eerst een voorschrift nodig heeft, zit haar dus alleen maar in de weg.

Bij de beroepsvereniging van de verpleegkundigen en verzorgende (V&VN), herkennen ze het probleem dat Feenstra schetst, “je hoort terug dat er veel frustratie is bij verpleegkundigen. Ze geven aan dat ze zelf heel goed weten wat ze doen, maar hebben vaak het gevoel dat er onvoldoende op hun kennis en kunde wordt vertrouwd”, zegt voorzitter Bianca Buurman.

Vertrouwen teruggeven

VGZ startte in 2021 samen met Buurtzorg een pilot, waarbij de verpleegkundige zelf kon voorschrijven. “We zijn ervan uitgegaan dat de verpleegkundigen goed opgeleid zijn”, zegt Corinne Tutein Nolthenius, Directeur zorginkoop en transformatie bij VGZ. “We wilde hen het vertrouwen teruggeven.” Uit de pilot blijkt dat de nieuwe werkwijze 50% tijdswinst oplevert voor de verpleegkundigen.

Door heel Nederland

De V&VN wil dat andere zorgverzekeraars het voorbeeld van VGZ gaan volgen, “we staan helemaal achter de pilot”, aldus voorzitter Buurman. De wens is dat uiteindelijk dit beleid door heel Nederland wordt uitgerold, ook bij de andere medische hulpmiddelen. Wel vinden ze het belangrijk dat er dan ook trainingen gevolgd kunnen worden in het correct voorschrijven. Daarnaast wil de vereniging dat bij complexe zorgvragen een gespecialiseerd verpleegkundige zoals een wond- of incontinentie verpleegkundige consulteren.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in de resultaten van de pilot en willen deze gebruiken om te onderzoeken of ze het nieuwe beleid van VGZ ook kunnen doorvoeren. CZ laat weten ook geïnteresseerd te zijn in de resultaten van de pilot.

Medische hulpmiddelen mogelijk sneller geleverd

Makers