Er wordt door thuisonderwijs meer gepest via internet. Dat blijkt uit navraag van Pointer bij de Kindertelefoon. Daar is het aantal meldingen over cyberpesten verdubbeld.

"Vorig jaar ging het twee keer per dag over cyberpesten", zegt Paulien Morsch van de Kindertelefoon. "En nu is dat aantal verhoogd naar vijf keer." Belangrijkste oorzaak is volgens de Kindertelefoon het thuisonderwijs, waardoor het sociale leven van kinderen zich nog meer online afspeelt. “De ontwikkeling is zorgelijk, maar verrast ons helaas niet."

Luister de reportage hieronder:

Cyberpesten tijdens thuisonderwijs

Verontrustend

Klaartje Schüngel, expert cyberpesten bij Bureau Jeugd en Media, herkent de toename: "We kunnen deze cijfers niet negeren." Schüngel stelt dat het positief is dat leerlingen hun weg naar de Kindertelefoon weten te vinden, maar noemt de toename van deze vorm van pesten verontrustend. "Online pesten is veel laagdrempeliger. Je hebt vaak te maken met anonimiteit, waardoor pesters sneller een grens over gaan en omstanders minder snel ingrijpen."

De Onderwijsinspectie verplichtte scholen in het afgelopen corona-schooljaar niet op het aanleveren van 'monitoringsgegevens' van de sociale veiligheid, waar pesten onderdeel van is. In een reactie zegt de inspectie geen zicht te hebben op de omvang van cyberpesten.

Groepssfeer

Docenten vinden het lastig om een helder beeld te krijgen van wat zich online afspeelt onder leerlingen. En daarmee dus ook van cyberpesten. Ellen Hondius van Stichting School en Veiligheid benadrukt het belang van gedragsregels in de online klas. "Als er geen positieve groepssfeer is, en leerlingen niet voor elkaar opkomen, gaat het van kwaad tot erger." Hondius ziet dat als deze 'groepssfeer' in een klas goed is, er ook vaak minder wordt gepest.

Schüngel: "Scholen kunnen gewoon op eigen voet doorgaan met monitoren op sociale veiligheid, ook tijdens de lockdown. Ik hoor van docenten, die ik training geef in het aanpakken van cyberpesten, dat leerlingen soms de webcam niet aan willen zetten, want ‘dat doe ik niet, want ik wil niet gescreenshot worden’. Dat is géén veilige omgeving."

Makers