21 juli 2016

Directeur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond: ‘Ambulance dreigt het stiefkindje te worden’

Bekijk meer artikelen over: Gezondheid en zorg Bekijk meer artikelen over: Spoedzorg

'Met het aantal ambulances waarover we beschikken is het niet mogelijk om altijd en overal bij spoedgevallen binnen 15 minuten ter plaatse te zijn’, constateert Arjen Littooij, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). We spreken hem voor het dossier Spoedzorg. Daarmee reageert Littooij op een artikel van de Monitor over de problemen met de acute zorg op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten.

Spoedeisende ritten, de zogenoemde A1-ritten, moeten binnen een kwartier na een melding ter plaatse zijn. De norm schrijft bovendien voor dat gemiddeld 95% van alle spoedritten in de hele regio binnen deze tijd moet zijn uitgevoerd. Eerder spraken wij met bewoner Willem Heijdacker uit Spijkenisse. Heijdacker leidt het burgerinitiatief “Verbeterde Spoedeisende Hulp op Voorne, Putten & Rozenburg”, dat aandacht vraagt voor de zorgelijke toestand van de acute zorg op het eiland.

De VRR heeft begrip voor de standpunten van Heijdacker en deelt zijn zorgen over de gevolgen van het sluiten van de huisartsenpost in Hellevoetsluis en het sluiten van de volwaardige spoedeisende eerste hulp (seh) in Spijkenisse.

‘Ik heb wel mijn zorgen. Als de ambulancedienst niet meer ambulances krijgt, kunnen we nooit die 95 procent halen’

Elke seconde telt

De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de brandweer, meldkamer, risico- en crisisbeheersing, coördinatie van hulpverlening bij rampen, maar ook, samen met particulier vervoerder BIOS-groep, voor het ambulancevervoer in de regio. Door het sluiten van de huisartsenpost in Hellevoetsluis en het terugbrengen van spoedeisende eerste hulp (seh)in Spijkenisse Medisch Centrum tot een basisvoorziening, moeten bewoners steeds verder reizen. En daar gaat het mis. Veel van hen moeten nu worden vervoerd naar ziekenhuizen met volwaardige seh’s en verpleegafdelingen in Rotterdam of Schiedam. Voor acute hartklachten bijvoorbeeld kan je niet meer in Spijkenisse terecht.

‘De afgelopen jaren zijn het aantal ritten dat wij maken met 15 procent gestegen, maar we moeten die ritten uitvoeren met hetzelfde aantal ambulances als 3 jaar geleden’

Ambulances tekort

Ambulancepersoneel moet voortdurend ingewikkelde keuzes maken. Vaak durven zij het niet aan om een patiënt naar de minder goed uitgeruste spoedpost in Spijkenisse te vervoeren, met het risico dat zij daarna alsnog met spoed naar het Maasstad Ziekenhuis of het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam moeten rijden. De ambulancedienst in Rotterdam Rijnmond pleit al langere tijd voor uitbreiding van het aantal ambulances. Maar de bekostiging daarvan is ingewikkeld geregeld. Ambulancezorg wordt in Nederland betaald uit de ziektekostenpremies. Maar uiteindelijk bepaalt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hoeveel geld er beschikbaar komt voor de ambulancezorg.

Concentratie van de zorg

De VRR maakt zich ook zorgen over de gevolgen van efficiencymaatregelen van de afgelopen tijd in de acute zorg. De concentratie van specialistische hulp - zoals cardiologie - bij de grotere ziekenhuizen, heeft ingrijpende gevolgen voor met name oudere bewoners. Alle maatregelen leiden ertoe dat er bijna 15 procent meer meldingen zijn en ambulanceritten worden uitgevoerd. Littooij rijdt regelmatig mee met ambulances: ‘Wanneer patiënten van Voorne-Putten vervoerd moeten worden naar een seh, moeten zij naar bijvoorbeeld Rotterdam worden gebracht en daarna moet de ambulance weer terugrijden naar het verzorgingsgebied'. Zo kan het gebeuren dat er van de vier ambulances die in principe beschikbaar zijn voor Voorne-Putten, er op sommige momenten maar één feitelijk beschikbaar is op het eiland.

Op het nippertje gehaald

Voor Marian en haar zoon uit Hellevoetsluis kwam de hulp maar net op tijd. Door sluiting van de huisartsenpost moesten zij ruim 20 minuten rijden naar de seh in Spijkenisse. Daarna moest haar zoon met gillende sirenes naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam vervoerd worden.

Meer ambulances en meer geld

De VRR is in gesprek met de zorgverzekeraars over meer ambulancediensten voor ambulancezorg in de regio Rotterdam Rijnmond. Om overal in de regio de norm van 15 minuten te halen, zijn er voor dit gebied 51 extra diensten en meer ambulances nodig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bepaalt het aantal ambulances per verzorgingsgebied en legt dat vast in het zogenaamde Referentiekader, waar de minister van VWS zich op baseert. Ook het geld dat de ambulancedienst krijgt voor het uitvoeren van de ambulancezorg wordt gebaseerd op dit Referentiekader.

Auteurs

M.S.

Marjolein Schut

Redacteur