2 december 2019

‘Distributiecentra dragen juist bij aan ons welbevinden’

XXL-distributiedozen verpesten ons landschap, stellen critici. Maar volgens Remco Buurman, directeur van Nederland Distributieland, is dat te eenzijdig belicht. Logistieke distributiecentra dragen bij aan ons welbevinden, stelt hij. ‘We willen toch dat onze medicijnen direct leverbaar zijn?’ 

‘Ik vind de grote dozen waarschijnlijk mooier dan de gemiddelde Nederlander,’ verklaart Remco Buurman over de ‘grote blokkendozen’ in het Nederlandse landschap. ‘Maar als ik ga wandelen, dan loop ik natuurlijk liever in een bos.’ Als directeur van de vereniging Nederland Distributieland, die 300 leden telt uit de logistieke sector, promoot hij Nederland in het buitenland als Europese logistieke locatie. Dit met als doel om handel en investeringen aan te trekken.

Verdozing


De snelle groei van de grote logistieke centra in ons land leidt tot een ‘verdozing’ van het landschap. Dat stelde het College van Rijksadviseurs in een onlangs verschenen rapport. ‘We geven het landschap te gemakkelijk weg, vertelde Rijksadviseur Berno Strootman aan De Monitor.

Met name de zogeheten (X)XL-distributiedozen, die een omvang kennen vanaf 20.000 tot 50.000 vierkante meter, zijn een doorn in het oog. Want ze zorgen voor landschapsvervuiling, biodiversiteitsverlies en geluids- en verkeersoverlast. De rijksadviseur pleit dan ook voor meer regie en groepering van grote distributiecentra.

‘Het is goed dat de discussie over de verdozing gaande is. Je moet de overlast zo beperkt mogelijk houden,’ aldus Buurman. ‘De locatiekeuze voor de logistiek vindt plaats op basis van economische motieven. Maar als samenleving willen we ook een prettig woonklimaat behouden.’

Is Nederland als klein land wel een ideale plek voor grote distributiecentra? Buurman benadrukt dat het Nederland juist wat oplevert. Zo draagt de logistieke sector bij aan onze internationale concurrentiepositie en is Nederland – ondanks we een klein land zijn - een belangrijke opslag- en doorvoerhavens voor goederen die naar het achterland in Europa verscheept worden.

Booming business


De logistieke markt is momenteel booming business voor bedrijven en beleggers. Nog nooit was de vraag naar logistiek vastgoed zo groot als vorig jaar, stelt NVM Business, een vakgroep van makelaars die gespecialiseerd zijn in commercieel vastgoed. In 2018 werd maar liefst 3,1 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed afgezet, waarvan 2,2 miljoen vierkante meter nieuwbouw was.

Distributiecentra vormen een belangrijk aandeel in het logistieke vastgoed. De forse toename van de grote distributiecentra komt deels door de snelle ontwikkelingen van de e-commerce, zoals het online shoppen. Deze sector groeide de afgelopen vijf jaar jaarlijks met maar liefst 20 procent.

Voor online shoppers zijn de leveringstijden steeds korter: bedrijven beloven bijvoorbeeld dat als je ’s avond voor 22 uur iets bestelt, het de volgende morgen al op de deurmat ligt. Zo’n snelle levering vraagt om een goede voorraad. De bevoorrading gebeurt meestal vanuit een distributiecentrum.

Cijfers en feiten

In 2018 telde Nederland zo’n 1930 distributiecentra met een totaal van 31,3 miljoen vierkante meter
(bron: NVM). 
-  De toegevoegde waarde van logistiek en goederenvervoer door logistiek dienstverleners en handel en productiebedrijven bedraagt 9,4 procent aan ons Bruto Binnenlands Product. 
-  De logistiek telt zo’n 673.000 arbeidsplaatsen in Nederland (bron: CBS, 2017).  

Welbevinden


Buurman vindt dat je de discussie over de ‘verdozing’ van Nederland breder moet trekken dan alleen te kijken naar de grote dozen in het landschap versus het economisch gewin.

We willen toch dat onze medicijnen direct leverbaar zijn?’

Remco Buurman, Nederland Distributieland

Buurman: ‘De logistiek draagt bij aan ons welbevinden. Het zorgt ervoor dat we onderdelen voor windmolens kunnen krijgen, waardoor we hier duurzame windmolenparken kunnen bouwen. Of dat we onze medicijnen kunnen krijgen. We willen toch dat onze medicijnen direct leverbaar zijn?’

Overigens denkt hij dat de groei van het aantal distributiecentra de komende jaren zal afzwakken: ‘Innovatie door digitalisering leidt tot een efficiënter logistiek proces. Je hoeft minder voorraad te hebben, omdat je betere voorspellingen kan maken. Ook is er door de toenemende robotisering minder ruimte nodig voor de opslag in een distributiecentrum.’

Auteurs

L.A.

Leontien Aarnoudse

Redacteur