21 april 2016

Esther: ‘Door de Participatiewet zit ik thuis’

Bekijk meer artikelen over: Werk en geld Bekijk meer artikelen over: Werken met een beperking

Esther Ruinaard (46) heeft jaren op eigen houtje werk kunnen vinden ondanks haar gehoorbeperking. Door de Participatiewet lukt het haar nu niet meer om werk te vinden. ‘Bedrijven willen alleen Wajongers. Dit is helemaal niet eerlijk. Ik zou wel willen weten waar een deur voor mij is, maar die vind ik niet. Alle deuren zijn gewoon dicht. Ik kan geen kant op’, aldus Esther.

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van start gegaan met de bijbehorende Banenafspraak. In tien jaar tijd moeten er 125.000 banen worden gecreëerd bij bedrijven en de overheid voor mensen met een beperking. Deze banen zijn speciaal gericht op de groep mensen met een beperking die geregistreerd staan in het doelgroepregister. Voor deze groep gelden een aantal financiële regelingen die hen aantrekkelijker maakt voor een werkgever om hen in dienst te nemen. In ons dossier Werken met een beperking krijgen we meerdere berichten van mensen met een beperking die aangeven juist niet aan het werk te komen door deze wet. Ook Esther trekt aan de bel.

Muurvast zitten

‘Ik solliciteer heel veel’, vertelt ze. ‘Ik heb mijn slechthorendheid steeds vermeld in mijn cv om eerlijk over te komen bij een bedrijf, maar ze wijzen me steeds per mail af.’ Esther legt uit dat ze moet concurreren met gezonde mensen en met mensen die in het doelgroepregister staan. ‘Ik zit helemaal muurvast. Ik kan geen kant op.’

Zelf heeft ze een WIA-uitkering. Mensen die onder deze uitkering vallen zijn niet opgenomen in het doelgroepregister. ‘Bij mijn uitkering zit ook een voordeelpakketje, bijvoorbeeld een no-riskpolis van vijf jaar. Dat moet ook interessant zijn, maar dat wordt gewoon gepasseerd,’ aldus Esther. Werkgevers zouden volgens Esther heel specifiek op zoek zijn naar mensen met een Wajong-uitkering die geregistreerd zijn in het doelgroepregister. ‘Door de Participatiewet blijf ik thuiszitten.’

Doelgroepregister verbreden

Esther vindt dat het doelgroepregister verbreed moet worden. Er moeten volgens haar meer mensen worden toegevoegd zodat de kansen gelijk zijn. Werkgevers kunnen dan uit een grotere groep mensen kiezen die allemaal onder dezelfde regeling vallen. ‘Ik vind het heel mooi dat zoveel Wajongers aan het werk komen dankzij deze wet, maar het moet ook voor andere mensen met een beperking gelden. Die niet aan een baan kunnen komen en daardoor muurvast zitten. Die groep kan geen kant op. Dit hele systeem klopt gewoon niet.’