Werken met een beperking

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Een belangrijk speerpunt van deze wet is om méér mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. In ons dossier ‘Werken met een beperking’ onderzoeken we de gevolgen van de Participatiewet voor mensen met een arbeidshandicap en de werkgevers die deze mensen aan een baan moeten helpen.

Makers