Gehoorschade: experts maken zich er al langer zorgen over. 1 op de 5 mbo-studenten heeft bijvoorbeeld wel eens een piep in het oor na het gebruik van een koptelefoon en het aantal tinnitus- (oorsuizen) patiënten neemt in een snel tempo toe. Wie zorgt ervoor dat gehoorschade niet een ware epidemie wordt?  

Wil Verschoor is directeur van Hoormij, een organisatie die opkomt voor de belangen van patiënten met gehoorschade. “Gehoorschade kan je leven ontzettend beïnvloeden, ik denk dat mensen zich dat soms onvoldoende realiseren,” vertelt Verschoor. De verhalen die haar altijd erg raken zijn die van jongeren met oorsuizen. “Een continue piep maakt je moe en levert soms ook concentratieproblemen op. Dat houdt in dat sommige jongeren met tinnitus moeten stoppen met hun studie of niet meer naar de kroeg of een festival kunnen. Als ik dan van die jongeren hoor dat ze eigenlijk alleen nog maar een rustig spelletjesavondje met vrienden aankunnen, dan vind ik dat wel heel erg. Dat is natuurlijk meer iets om te doen als je 50 bent. ”

Gezondheidsraad

Naast het veelvuldig gebruik van oortjes met harde muziek vormt volgens Verschoor ook het geluidsniveau in bijvoorbeeld concertzalen, horeca en bioscopen een probleem. “Wij pleiten voor het naar beneden bijstellen van die geluidsnormen,” zo stelt ze. Op dit moment wordt er een maximale grens gehanteerd van 103dB. De Gezondheidsraad adviseerde een jaar geleden echter ook al om die grens naar beneden bij te stellen naar 100dB. Dat lijkt een kleine aanpassing, maar bij geluid houdt dat in dat de versterkers een stuk zachter moeten.

Ondanks het advies van de Gezondheidsraad en het belang dat de overheid hecht aan het terugdringen van het aantal patiënten met gehoorschade wordt er vooralsnog niet ingezet op het verlagen de norm. Verschoor snapt daar niets van. “Zonder een verplichting blijven we vechten tegen de bierkaai.” Ze maakt een vergelijking met tabak. “We hebben nu een generatie met longkanker omdat we daar te laat hebben ingegrepen, als we zo doorgaan hebben we straks een hele grote groep mensen met gehoorschade.”

Deel je ervaring met hard geluid en gehoorschade

Wij openen een nieuw onderzoek naar ‘Gehoorschade’ en zijn op zoek naar jouw ervaringen en deskundigheid. Dus heb jij een piep in je oren die niet meer weg lijkt te gaan? Of werk je in een kroeg waar de decibellen regelmatig door het dak gaan? Of is jouw podium juist heel erg bezig met het voorlichten over de risico’s van gehoorschade? We horen graag je ervaringen!

Makers