Forum voor Democratie haalde eind 2018 25.000 euro aan donaties binnen tijdens een geheime bijeenkomst met conservatief christelijke ondernemers in het Amsterdamse Hotel De L’Europe. Het bedrag werd via twee overboekingen op de rekening van de denktank van de partij gestort. "Het is gesjoemel", zegt hoogleraar politicologie Ruud Koole.

De avond in het Amsterdamse hotel werd op 9 november 2018 georganiseerd door gereformeerd jurist Jan Louis Burggraaf, prominent lid van Forum voor Democratie (FvD). Zo’n dertig tot veertig christelijke ondernemers "kochten" een tafel in het restaurant van het hotel om te luisteren naar een presentatie van FvD-voorman Thierry Baudet. De avond bracht 25.000 euro op. Dat bedrag werd in twee delen op een rekeningnummer van een stichting gelieerd aan Forum voor Democratie gezet, zo blijkt uit het onderzoek van Pointer en Follow the Money.

Overboekingen

Op 22 november dat jaar boekt Burggraaf 12.000 euro over. Daarbij schrijft hij dat het geld afkomstig is van drie familieleden en een studievriend. Verschillende bronnen geven aan dat de familieleden niet aanwezig waren bij de bijeenkomst. Ook de studievriend die op het bankafschrift wordt genoemd zegt van niets te weten. "Ik heb zeker niet aan Forum gedoneerd", reageert hij.

Bij de tweede overboeking van 13.000 euro op 28 december 2018 schrijft Burggraaf slechts dat het bedrag afkomstig is van vijf personen, waarvan de identiteit op aanvraag beschikbaar is.

'Het bedrag had wel geopenbaard moeten worden, zodat de kiezer weet van welke partij je geld krijgt'

Ruud Koole, hoogleraar politicologie

Volgens Koole wordt met de overschrijvingen gepoogd de wet financiering politieke partijen te omzeilen. Die wet zegt dat donaties boven de 4500 euro openbaar moeten worden gemaakt, mits het bedrag is overgemaakt aan de politieke partij of daaraan gelieerde neveninstellingen. Door de bedragen toe te schrijven aan meerdere personen en ze over te maken aan een stichting van Forum voor Democratie, die op dat moment niet de status van neveninstelling heeft, valt de overboeking buiten de wet.

Koole: "Hij dacht: ik kom boven de 4500 euro uit, dus weet je wat ik geef gewoon wat namen op van mijn familie. Dat vind ik valsheid in geschrifte en gewoon gesjoemel." Volgens de hoogleraar is de overboeking niet in strijd met de wet. "Maar het bedrag had wel geopenbaard moeten worden, zodat de kiezer weet van welke partij je geld krijgt", vindt de hoogleraar.

'Vriendengroep'

Zowel Forum voor Democratie als Burggraaf zeggen dat de bijeenkomst een diner was van een vriendengroep die sprekers van de partij zou hebben uitgenodigd. De opbrengst van de avond zou, na aftrek van de kosten, zijn gedoneerd aan een stichting van Forum voor Democratie.

Follow the Money

Lees het hele verhaal over de bewuste avond in Hotel De L’Europe bij Follow the Money.

'Zegen voor christenen'

De bijeenkomst tussen Baudet en conservatief christenen laat zien dat steeds meer christenen zich achter de partij scharen. Vastgoedondernemer Cor Verkade noemde eerder Forum voor Democratie "een zegen voor christenen". In 2014 wilde de gereformeerde vastgoedondernemer een nieuwe conservatieve partij oprichten, "om te voorkomen dat mensen in de armen van het heidense D66 zouden worden gedreven." Verkade adviseerde Baudet een politieke partij te starten en gaf Forum voor Democratie vervolgens tegen een gereduceerde prijs onderdak in zijn pand aan de Herengracht in Amsterdam.

Baudet liet zich eerder, in lijn met de standpunten van de conservatieve christenen, negatief uit over abortus, euthanasie en gelijke rechten. Ook meent hij dat christelijke scholen homoseksuele leraren moeten kunnen ontslaan, stemt hij tegen het straffen van homogenezingen en is hij tegen het specifiek bevorderen van rechten voor LHBT+'ers.

Forum voor Democratie heeft vooralsnog niet gereageerd op vragen over de banden met TCC en conservatief christenen.

Update 14 oktober 2020, 15.55 uur: Reactie Forum voor Democratie: "Forum voor Democratie hecht groot belang aan de Westerse tradities en aan de Joods-Christelijke beschaving waarin onze samenleving is geworteld. Daarnaast vinden we het belangrijk om te praten met allerlei organisaties en groepen in het maatschappelijk middenveld, zowel "mainstream" als niet-"mainstream". Maar wij bepalen onze eigen politieke lijn."

Dit artikel is in samenwerking met freelance journalist Traci White en platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money tot stand gekomen.

Verkade was eveneens aanwezig bij de bijeenkomst in Hotel De L’Europe, maar wil daar niets over zeggen.

In 2013 was Baudet een van de panelleden tijdens bij de conferentie ter gelegenheid van de oprichting van de Transatlantic Christian Council (TCC). Een gereformeerde lobbyorganisatie opgericht door voormalig SGP-beleidsadviseur en politiek trainer Henk Jan van Schothorst en de christelijke Amerikaanse diplomaat Todd Huizinga. De lobbyclub, die ook door Verkade financieel wordt gesteund, zet zich in voor de inperking van rechten voor homoseksuelen, transgenders en vrouwen.

Makers

Onderzoeksjournalist / verslaggever