Melkveebedrijven en de pluimveesector in de regio nemen al stappen om de stikstofdepositie te verminderen. De overheid wil de veestapel reduceren door boeren uit te kopen, maar is er ook een alternatief? Onderzoekers van de WUR hebben een scenariostudie gepubliceerd waarin een aantal maatregelen staat benoemd waarmee de sector aan de slag kan. Wat is ervoor nodig om de boeren over de streep te trekken om meer circulair en duurzaam te gaan werken?  Een debat tussen Peter Drenth (CDA) en Lester van der Pluijm (PvdD). De wetenschappelijke kant van het stikstof problematiek en de mogelijke oplossingen worden geduid door Gerard Migchels, coördinator Groen ondernemen met veehouderij van de WUR.

Het Gelderse stikstofdebat: De oplossingen