In Domburg vinden de bewoners dat de leefbaarheid in de gemeente op het spel staat door de vele toeristen. Ook de leegstand doordat tweede huizen als vakantiewoning worden gebruikt en een deel van het jaar leegstaan, is een doorn in het oog van de bewoners. Wat moet er gebeuren om de leefbaarheid te verbeteren? 

Pointer pop-up: toerisme en de leefbaarheid in Zeeland

Vakantieparken

Bewoners ongerust over uitdijende vakantieparken

Makers