De Vlietzone is een wijk in Leeuwarden Oost die te maken heeft met ondermijning, drugs en verwaarlozing. Wat is er met al het geld gebeurd dat al in de wijkaanpak gestoken is? En wat zou er moeten gebeuren om deze wijk uit het slob te trekken? Lees ook: Ondanks wijkaanpak nog steeds drugsoverlast en verpaupering in Vlietzone

Pointer Regio: de aanpak van Leeuwarden Oost

Makers