Wie een goed energielabel heeft kan alsnog hoge stookkosten krijgen. Grote kieren tellen bijvoorbeeld niet mee voor het energielabel. Omdat de overheid er vanuit gaat dat het label wél iets zegt over je stookkosten, komen bewoners in de problemen.

26 min 10 s

Onderzoeksjournalistiek programma. Met jouw tips duiken we in maatschappelijke vraagstukken en sporen we misstanden op. U vraagt, wij graven.