Bureau Jeugdzorg in Limburg ligt overhoop met haar cliëntenraad, waarin ouders de belangen van jeugdzorgkinderen behartigen. Volgens de kinderbescherming functioneert de raad niet. De ruzies worden inmiddels bij de rechter uitgevochten, waar een zeldzame opheffing van de onafhankelijke cliëntenraad op de loer ligt. 

ReportersNL

Kader ReportersNL: ReportersNL is de rubriek van Pointer op NPO Radio 1 over regionale onderzoeksjournalistiek. Met komende zondag Judith Janssen van dagblad De Limburger over het jeugdzorggevecht in Limburg.

Meer over ReportersNL.

ReportersNL

Jeugdzorg ziet in de voorzitter van de cliëntenraad Alfred Groenen een man met wie niet te werken valt. Volgens Tof Thissen, voorzitter van de Raad van Toezicht laat Groenen zich opruiend en beledigend uit over jeugdzorg. Over niet nader genoemde uitlatingen van Groenen zegt Thissen in De Limburger: “Als je dit soort aantijgingen overeind houdt, kun je in een overleg niet functioneren”.

Ongebruikelijke stap

Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ) en de cliëntenraad liggen al langere tijd met elkaar overhoop. Volgens Groenen wordt de onafhankelijke cliëntenraad in haar werk belemmerd. Zo zou BJZ volgens Groenen contact met de achterban blokkeren en laten onkostenvergoedingen op zich wachten. “Tot op de dag van vandaag weigert het bestuur budget beschikbaar te stellen. We mogen geen nieuwsbrieven versturen want de toon bevalt hen niet”, aldus Groenen in de uitzending van Pointer.

De cliëntenraad is er om de belangen van de Jeugdzorgcliënten te behartigen. De raad is wettelijk verplicht bij jeugdzorgorganisaties. Bureau Jeugdzorg is inmiddels met z’n tweede poging bezig om de cliëntenraad op te heffen. Volgens het Landelijke Overleg Cliëntenraden is zo’n stap hoogst ongebruikelijk.

Juridisch gevecht

Het juridische gevecht is inmiddels bezig aan zijn tweede hoofdstuk, een eerdere poging van BJZ om de cliëntenraad te laten opheffen is gestrand. Vorig jaar blokkeerde de rechter eenzijdige opheffing van de cliëntenraad. Een nieuwe procedure om de cliëntenraad toch op te heffen loopt nog. Groenen heeft inmiddels een tegenzet gedaan en het gerechtshof in Amsterdam gevraagd onderzoek te doen naar machtsmisbruik, belangenverstrengeling en wanbeleid bij bureau Jeugdzorg.

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV), de officiële geschillencommissie, moet nu een oordeel vellen over het opheffen van de cliëntenraad. Mocht de opheffing doorgaan dan komt er wel een nieuwe cliëntenraad. “Dan stellen ze gewoon een cliëntenraad in met mensen die of niet mondig zijn of waar ze druk op uitoefenen”, vreest Groenen.

Makers