FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen noemt een journalist die werkzaam is bij KRO-NCRV op Twitter 'een van onze velen door de staat betaalde hoernalisten'. KRO-NCRV vindt het een Kamerlid onwaardig zich zo uit te laten over onze journalisten. Hij gaat daarmee wat KRO-NCRV betreft een grens over. Bovendien is zijn kritiek volstrekt ongefundeerd. 

KRO-NCRV Directievoorzitter Peter Kuipers: "Dit raakt niet alleen de onafhankelijke journalistiek, waar we in ons land zuinig op moeten zijn, maar ook onze democratie. In wat voor land leven we als dit zomaar getolereerd wordt? Ik hoop dat andere politieke partijen hier ferm afstand van nemen".

Van Houwelingen reageert op een bericht van de Canadese Ezra Levant, voorman en oprichter van Rebel News, waarover wij vanochtend dit artikel publiceerden. Rebel News doet verslag van de boerenprotesten in Nederland maar neemt het daarbij niet altijd even nauw met de waarheid. Een Canadees onderzoek wijst uit dat slechts 25 procent van de meest gedeelde verhalen op Rebel News geheel feitelijk juist blijkt. Reden genoeg voor onze journalisten om Rebel News onder de loep te nemen en Levant vragen te stellen.

Levant plaatste zijn reactie op onze vragen (zonder inhoudelijk op die vragen in te gaan) integraal op Twitter met de mededeling dat 'a government journalist from the Netherlands has been assigned to debunk our Farmerrebellion.com reporting. (…) In free countries journalists hold governments to account, not the other way around.' De tweet is bijna 1500 maal geretweet met meermaals intimiderende teksten aan het adres van onze collega.

Kennelijk is het enkele feit dat onze journalisten vragen stellen aan een buitenlands nieuwsmedium voldoende reden voor Van Houwelingen om Levant te steunen in zijn hetze. Immers, Levant geeft geen enkele context in zijn tweet, maar is enkel verbolgen over het feit dat het onze journalisten bestaat hem vragen te stellen. Van Houwelingen weet op het moment van zijn tweet (afgelopen nacht) dan ook niet welke vragen aan Levant zijn gesteld, noch waarover onze publicatie zal gaan.

In tegenstelling tot wat Levant beweert – dat wij opdrachten uitvoeren van de overheid - werken onze journalistieke redacties volstrekt onafhankelijk. Ze bepalen zelf waarover zij publiceren en waarover niet. Over één ding heeft Levant wel gelijk: journalisten behoren de macht te controleren en ter verantwoording te roepen daar waar mensen onrecht wordt ongedaan. Dat doen wij dan ook veelvuldig. Journalisten hebben óók de verantwoordelijkheid de feiten te checken en dus elkaar te controleren. Zodat het publiek juist geïnformeerd wordt en zich een mening kan vormen op basis van feiten, in plaats van mis- en desinformatie.

Reactie Nederlandse Vereniging van Journalisten

"Het Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen dient zich te onthouden van dit soort ongefundeerde en ronduit kwetsende uitlatingen", aldus Paul Teixeira, secretaris Uitgeverijbedrijf bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten. "Het is sowieso zijn ambt onwaardig. En het zorgt er mede voor dat het voor journalisten steeds moeilijker wordt om hun vak ongehinderd uit te oefenen. Juist in een democratie, waar de heer Van Houwelingen deel van uitmaakt als volksvertegenwoordiger, is dat ontoelaatbaar."