10 september 2017

Milieudiensten: ‘Neem bromtonen op in wet Geluidshinder’

Bekijk meer artikelen over: Wonen en leefomgeving Bekijk meer artikelen over: Geluidsoverlast

De rijksoverheid moet de wet inzake Geluidshinder aanvullen met normen voor lage tonen. Die normen ontbreken nu, en dat maakt handhaving moeilijk. Dat zeggen de Nederlandse milieudiensten tegen ons in een enquête voor ons dossier Geluidsoverlast.

Onze tipgevers noemen in mails en reacties op Facebook regelmatig de rol van de milieudienst bij het registreren van klachten over laagfrequent geluid. De teneur van de reacties is: de diensten meten niet goed, en als ze al bromtonen meten zeggen ze dat ze niets met de informatie kunnen doen.

'Handhaven is moeilijk'

We besluiten een enquête te houden onder milieudiensten. Van de 29 diensten, die werken voor gemeenten en provincies, doen er meer dan 21 mee. Als we ze vragen of het inderdaad moeilijk is om op te treden tegen veroorzakers van dit soort geluidsoverlast, antwoordt bijna de helft (45,5 %) bevestigend. En als we vragen of de wet veranderd moet worden, zegt eveneens bijna de helft (45,5%) dat het Rijk de wet moet aanpassen en daarin normen moet opnemen rond laagfrequent geluid.

'Klagers sneller doorverwijzen naar GGD'

Tegelijk geeft 50 procent van de diensten aan niet te verwachten dat een wetswijziging hen gaat helpen om klachten goed op te lossen. Zij vinden dat klagers sneller doorverwezen moeten worden naar de GGD om te leren om te gaan met bromtonen die zij als storend ervaren. 63 procent zegt klachten te krijgen over laagfrequent geluid en die klachten niet goed te kunnen oplossen. Ruim een kwart zegt dat het aantal klachten over laagfrequent geluid toeneemt.

Lees het hele onderzoek in deze pdf.