Geluidsoverlast

Onze moderne wereld is te lawaaiig: vooral de overlast van verkeer is voor veel mensen een bron van irritatie.

Een van de grootste verkeersergernissen: de herrie van ronkende en scheurende motorrijders. Zowel op het platteland, waar bewoners op mooie dagen soms honderden toerrijders voorbij zien (en hóren) komen. Maar ook in de stad is het lawaai van hard optrekkende en racende motoren een belangrijke bron van geluidshinder. 

Wij brengen in kaart waar motorrijders in Nederland veel overlast geven. Ook onderzoeken we wat de geluidsnormen zijn waar motorrijders zich aan moeten houden. En we zoeken antwoord op de vraag: wat doen fanatieke sleutelaars om het aantal decibellen nog verder op te voeren en worden notoire herriemakers ook aangepakt? 

Makers