In Nieuwerkerk aan den IJssel woedt al een half jaar een conflict over een speeltuin. Na klachten over geluidsoverlast werd een speeltoestel weggehaald en kwam er een plan om een geluidsscherm te plaatsen. Buurtvader Wilco Dekker en belangenbehartiger van de bewoners Danny Rombouts protesteren hier fel tegen. En met succes, zo lijkt het. 

Wilco Dekker staat op het speelplein dat aan drie kanten door huizen wordt omsloten, en aan een kant aan het water grenst. Hij wijst naar de mandschommel die midden op het pleintje staat. “Die waar het hele euvel eigenlijk mee begon”, zegt hij. Op de schommel past nu nog maar één kind tegelijk, terwijl dat vroeger wel anders was. “Op een dag kregen we van kinderen te horen dat de mandschommel ineens kleiner was geworden.”

Geluidsoverlast door mandschommel

Toen Dekker en Danny Rombouts hoorden van de kleiner geworden schommel, gingen ze op onderzoek uit naar het hoe en waarom. “De gemeente gaf aan dat er meerdere kinderen tegelijk op zaten en dat het de oorzaak was van ervaren geluidsoverlast”, zegt Rombouts. In ieder geval één bewoner aan de overkant van het water bleek erover te hebben geklaagd.

Het weghalen van de schommel valt niet in goede aarde bij de buurt. Volgens Dekker en Rombouts is het juist belangrijk dat kinderen samen kunnen spelen. Ook als we een moeder aanspreken die haar dochter in de nieuwe, kleine mandschommel heen en weer duwt, krijgen we dat te horen. “Ze vonden de oude manschommel leuker, want daar konden ze er samen op”, zegt ze. Nu maken de kinderen volgens haar ruzie over wie er op de schommel mag.

Speelplezier en toezicht in gevaar

Is het nu echt zo’n probleem dat er één schommel veranderd is in de speeltuin? Volgens Wilco gaat het niet alleen daarom. “Die schommel is een beetje bijzaak”, zegt hij. Het gaat hem meer om het idee dat een speeltuin verandert vanwege geluidsoverlast. "We hebben hier nu kinderen, die spelen weer buiten. Die zitten niet achter een computertje ofzo.” Volgens de buurtvader spelen er al generaties kinderen uit de wijk in de speeltuin. Dat moet zo blijven, vindt hij.

Voetbal en voeten op de grond

Knallende ballen in een Haagse voetbalkooi: geluidsoverlast of speelplezier?

In Duindorp lopen de gemoederen hoog op rond een voetbalkooi.

Kinderen op het gedoogstukje van basisschool De Rietzanger

Door te klein schoolplein kan niet iedereen overal spelen: ‘Onze dochter kwam huilend thuis. Dit zorgt voor wrijving bij kinderen’

Het schoolplein van basisschool de Rietzanger is vanwege de bouw van een supermarkt kleiner geworden. Volgens ouders doet de gemeente te weinig om dit op te lossen.

En de verdwijnende mandschommel is niet het enige hete hangijzer in Nieuwerkerk aan den IJssel. Na de klacht over geluidsoverlast, zette de gemeente een enquête uit waarin gevraagd werd naar de tevredenheid over de speelplaats. Voor die enquête hebben Dekker en Rombouts geen goed woord over. “Van de dik 200 verspreide vragenlijsten zijn er uiteindelijk maar 34 ingevuld teruggekomen.”

De conclusie dat er sprake is van geluidsoverlast werd wel op basis van 34 reacties getrokken, en daarop werden ook plannen gemaakt om een geluidsscherm aan de kant van het water te plaatsen. “Bizar” vindt Dekker, wiens kleinkinderen ook in de speeltuin spelen. “Een speeltuin met toestellen voor kinderen van een jaar of zes, daar ga je geen wand omheen zetten. Daar moet je gewoon zicht op kunnen houden.”

Geen overleg

Wat de mannen misschien nog wel het meeste steekt, is dat over de ingrepen in de speeltuin vooraf geen overleg met bewoners is geweest. “Er is nooit met ouders gesproken”, zegt Rombouts. “Er zijn nooit jongerenwerkers bij ouders aan de deur geweest om te kijken wat er met klachten gedaan kon worden.” Pas op een achteraf georganiseerde bewonersavond, kregen ouders volgens Rombouts de gelegenheid om te reageren. “Toen gaven ze aan: als we dit hadden geweten, hadden we zelf kunnen kijken hoe we dit hadden kunnen oplossen met de kinderen.”

Wethouder Wybe Zijlstra van de gemeente Zuidplas reageert dat de communicatie rondom het conflict om de speeltuin inderdaad beter had gekund. “Met de kennis van nu zou je kunnen zeggen dat we misschien wat meer onderzoek aan de voorkant hadden kunnen doen”, zegt hij. “En dat we wat sneller met de mensen in gesprek hadden kunnen gaan.”

Het protest van Dekker en Rombouts tegen de gang van zaken rond de speeltuin, lijkt zijn vruchten af te werpen. Het idee van het geluidsscherm is voorlopig van de baan. De grote mandschommel blijft weg, maar er staat voor de zomer wel een evaluatie gepland om te kijken hoe het ervoor staat met de geluidsoverlast en of de grote mandschommel eventueel terug kan komen. “Dan zijn er waarschijnlijk een paar mooie speeldagen geweest en kunnen we de situatie goed beoordelen”, aldus Zijlstra.

Vaker conflicten

In ons onderzoek spraken we met meerdere betrokkenen bij conflicten over geluidsoverlast van spelende kinderen. We zagen daarbij dat voorstanders van speelplekken en mensen die geluidsoverlast ervaren vaker tegenover elkaar komen te staan, en dat gemeenten er niet altijd in slagen om die belangen bij elkaar te brengen. Meer over weten?

Kijk hieronder de uitzending 'Hoe luid mag je buitenspelen' terug:

Hoe luid mag je buitenspelen?
25 min 14 s

Buitenspelen is misschien wel belangrijker dan ooit, zeker nu kinderen dagelijks uren voor een scherm zitten. Maar bij spelen maken kinderen geluid. En waar de een luide kinderstemmen en knallende ballen 'gezellig' vindt, heeft de ander er in een steeds drukker wordend Nederland last van. Soms zo veel dat gemeenten in een lastig dilemma terechtkomen over wat ze met speelruimte aan moeten. Want welk belang weegt zwaarder: dat van het buitenspelende kind of dat van de overlast ervarende buur? Hoe gaan gemeenten hiermee om? En wordt de balans tussen speelplezier en rust nog wel bewaard?

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Makers