12 juni 2018

Minister Slob erkent kennisgebrek bij scholen over hoogbegaafde kinderen

Bekijk meer artikelen over: Onderwijs en jeugd Bekijk meer artikelen over: Onderwijs

Een derde van de leraren vindt dat er op zijn school onvoldoende kennis is van hoogbegaafdheid. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek en De Monitor. Meer dan de helft van de leerkrachten zegt daarnaast onvoldoende aandacht te kunnen besteden aan hoogbegaafde kinderen in de groep.

De Monitor onderzocht hoe de Wet passend onderwijs uitpakt voor hoogbegaafde leerlingen. In 2013 werd die wet aangenomen, waarin is vastgelegd dat ook kinderen met een beperking in eerste instantie naar het regulier onderwijs gaan. In de Tweede Kamer werd twee weken geleden de noodklok geluid: veel kinderen krijgen ondanks de wet niet het onderwijs dat ze nodig hebben. Zo blijkt er onder meer geen dekkend aanbod te zijn van goed passend onderwijs voor hoogbegaafden in Nederland.

Geen kennis bij leraren

Een derde van de leraren ervaart dat er binnen zijn school onvoldoende kennis is over hoogbegaafdheid, blijkt uit het onderzoek van De Monitor en DUO onder vierhonderd leerkrachten. Dat concludeert onderzoeker Willy de Heer, die eind vorig jaar op dit onderwerp promoveerde aan de Universiteit van Leiden, ook: ‘Het komt vooral doordat er op de pabo, de lerarenopleiding voor het basisonderwijs, nauwelijks tot geen aandacht wordt besteed aan hoogbegaafdheid.’ Pabo’s zijn ook niet van plan om die kennisoverdracht in de komende jaren op te nemen in het curriculum, blijkt uit het onderzoek van De Heer: ‘Terwijl dit de belangrijkste oorzaak is voor het niet-dekkende aanbod voor hoogbegaafde kinderen.’

Minister: curriculum pabo aanpakken?

Minister Slob van Onderwijs erkent in een reactie op het onderzoek van De Monitor dat er op veel plekken onvoldoende kennis is over hoogbegaafdheid. ‘Wat wij van scholen vragen is om er serieus werk van te maken. En wij nemen het ook zo serieus dat we meer geld daarvoor beschikbaar willen stellen. Maar dan moeten ze wel ook echt de docenten trainen en zorgen dat het kennisniveau van hoogbegaafdheid verder toeneemt. Ze zullen moeten zorgen dat ze met een goed aanbod komen dat ook echt passend is voor de kinderen.’

Hij doelt met ‘meer geld’ op de vijftien miljoen euro die in het regeerakkoord is gereserveerd voor onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Slob belooft met zijn collega-minister Van Engelshoven, die over hoger onderwijs gaat, te bespreken of het curriculum op de pabo’s moet worden aangepast, zodat er wèl aandacht wordt besteed aan hoogbegaafdheid. ‘Als studenten van de pabo afkomen, hebben ze dan een goed basisniveau om in die school aan het werk te gaan, ook als het om hoogbegaafdheid gaat? Als we vinden dat dat niet voldoende is, ben ik bereid om daarover te spreken, maar daarna volgt ook de volgende stap: op basisscholen moet die kennis ook geborgd zijn.’

Veel mails bij De Monitor

Bij De Monitor zijn ruim 250 mails binnengekomen: ouders, leerkrachten, basisschooldirecteuren en deskundigen vertellen over hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het reguliere onderwijs. Ouders zijn genoodzaakt op zoek te gaan
extra mogelijkheden binnen het reguliere onderwijs, of in veel gevallen naar een passende school in een andere gemeente. Gezinnen verhuizen binnen Nederland, soms zelfs naar België waar geen schoolplicht is zoals in Nederland en thuisonderwijs kan worden gegeven.

Auteurs

J.M.

Judith Meulendijks

Redacteur