Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet onderzoek naar wat er gebeurd is met een alarmerend rapport over ernstige juridische fouten in de jeugdzorg. Het rapport is via een Wob-verzoek van Pointer boven water gekomen, nadat het eerder in een la was verdwenen, zo meldt NRC Handelsblad. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Dekker voor Rechtsbescherming weten de Kamer nog voor het zomerreces te informeren.

Aanleiding voor het rapport was de zaak van vader Vincent, die door verkeerde informatie slechts beperkte omgang heeft met zijn dochter. Zijn ex beschuldigde hem via zorgverleners een gevaar voor zijn dochter te zijn. Hoewel wordt vastgesteld dat die informatie niet klopt, blijft het toch in de dossiers staan. Vincent besluit daarop in 2018 samen met zijn advocaat een mail te sturen aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie, die de opdracht geeft om te kijken of hier slechts sprake is van een incident of dat dit vaker voorkomt.

Het ziekteverzuim onder het personeel is groot en veel medewerkers verlaten de jeugdbescherming vanwege de werkdruk en stress:

Jeugdzorg Zeeland

Jeugdbeschermingsdrama in Zeeland

Foutieve informatie

Pointer sprak eerder met toenmalig topambtenaar van het ministerie van Justitie Reinout Woittiez, die in 2018 de zaak onderzocht. Hij stelt in het rapport ‘Incident of Patroon’ dat vele “tientallen en wellicht enkele honderden” gezinnen op basis van foutieve informatie onder toezicht werden gesteld of kinderen uit huis werden geplaatst. Volgens Woittiez werden fouten gemaakt bij het opstellen van jeugdzorgdossiers en werden deze niet meer hersteld.

En dat heeft gevolgen voor de rechtsstaat. Woittiez eerder: “Er is bij jeugdzorgmedewerkers soms sprake van een tunnelvisie. De waarheidsvinding is niet altijd op orde. Ook de verwerking van de administratieve gegevens was onvoldoende. En zo kan het gebeuren dat een vader continue door instanties geconfronteerd wordt met allerlei informatie, terwijl van tevoren allang is vastgesteld dat deze informatie gewoon niet klopt.”

Briedis

Bij Briedis zou jeugdbescherming wél goed gaan, maar niks bleek minder waar

Nieuwkomer Briedis wil alles anders doen. Maar na een paar jaar spat die droom uit elkaar.

Misstanden

Het interne rapport van Woittiez over de misstanden in de jeugdzorg verdwijnt vervolgens in de la. Woittiez is inmiddels met pensioen en heeft nog contact gehad met het ministerie, maar krijgt niet het idee dat er met de bevindingen uit zijn rapport iets is gedaan. Volgens Woittiez heeft dat ook te maken met een verschil van inzicht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid hoe met deze kwesties om te gaan.

“Het ministerie van VWS zal eerder zeggen dat er direct ingegrepen moet worden bij problematische gezinssituaties. Ook als er twijfel is en er juridisch nog geen goede onderbouwing is om dat te doen. Bij het ministerie van Justitie is men veel voorzichtiger om achter de voordeur in te grijpen. Uit angst dat je de rechtstaat aantast. In de 200 gevallen die ik heb bestudeerd, gaan die interventies vaak voor de rechtsbescherming. Dat laatste is daarbij in het geding. Dat is zorgelijk.”

Jeugdzorg Brabant

Ook in Brabant geen jeugdbeschermers meer beschikbaar

Vanaf aanstaande maandag hanteert Jeugdbescherming Brabant (JBB) 3 maanden lang een cliëntenstop.

Gespreksverslag

Niet alleen het ministerie van Justitie en Veiligheid was op de hoogte van de kwestie. Vader Vincent bracht eerder al een bezoek aan de top van het ministerie van VWS om de misstanden in de jeugdzorg ter sprake te brengen. Uit een gespreksverslag dat in handen is van Pointer, blijkt dat het ministerie beloofde daarmee aan de slag te gaan, maar vervolgens bleef het stil.

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Makers