In Pointer aandacht voor de vierde Monitor Moslimdiscriminatie, waarin de stand van zaken van de periode 2017 -2019 wordt weergegeven. Op welke wijze ervaren moslims in Nederland discriminatie en hoe wordt deze vorm van discriminatie gemeld? In deze vierde Monitor ook speciale aandacht voor arbeidsdiscriminatie van Moslims. Tegen welke vormen van discriminatie lopen Moslims op bij sollicitaties, in situaties op de werkvloer en bij contacten met derden. In de studio onderzoeker Roemer van Oordt, verbonden aan onderzoeksbureau Zasja.

Moslimdiscriminatie in Nederland

Lees ook het achtergrondartikel

Moslimdiscriminatie

Moslims vaak gediscrimineerd op de arbeidsmarkt

Uit onderzoek van de Monitor Moslimdiscriminatie blijkt dat driekwart van de deelnemers te maken heeft met discriminatie op de arbeidsmarkt op grond van hun islamitisch...