Het kantoorleven gaat ingrijpend op de schop door corona. Zo komt er een einde aan flexplekken en fysieke personeelsbijeenkomsten. En er moet minimaal tien vierkante meter ruimte zijn per werknemer, veel meer dan nu vaak de praktijk is. Dat blijkt uit een concepthandleiding voor bedrijven en instellingen voor de inrichting van hun kantoor, die ingezien is door de redactie van De Monitor.

In het concept van ondernemersorganisaties staat een hele reeks maatregelen die het kantoor geschikt moet maken voor werken in coronatijd. Als het werk het toelaat, werk dan thuis is het devies. De mensen die wel naar kantoor mogen, moeten werken in vaste teams. Eenmaal aanwezig heeft iedereen een vaste plek en mogen afdelingen niet onnodig bij elkaar langsgaan. Tussen aaneengesloten werkplekken worden schermen geplaatst.

Werknemers mogen benodigdheden als pennen, oplaadkabels en nietmachines niet met anderen delen. Ook moeten ze de handen minstens zes keer per dag wassen. Vergaderen gebeurt zoveel mogelijk digitaal. Het protocol herhaalt het uitgangspunt van het RIVM om thuis te blijven als iemand in het huishouden van de werknemer koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten, totdat iedereen 24 uur lang klachtenvrij is.

Werkgevers moeten meerdere extra hygiënemaatregelen nemen, staat in de concepthandleiding. Contactoppervlakten en aanraakpunten als bijvoorbeeld bureaus, deurknoppen en kranen moeten regelmatig gereinigd worden. En medewerkers moeten hun toetsenbord aan het eind van hun werkdag desinfecteren.

Wat de kosten hiervan zullen zijn, is onduidelijk. Het protocol heeft geen verplichtend karakter, maar in de praktijk zal het organisaties moeilijk vallen ervan af te wijken. Het zal voor goedkeuring door de betreffende ministeries moeten voldoen aan de verplichte richtlijnen van het RIVM.