Wie van lage belastingen houdt, moet in Noord-Holland zijn, want daar zijn de provinciale belastingen het laagst. Dat valt te lezen in het verkiezingsprogramma van het CDA Noord-Holland. Volgens de cijfers kan je inderdaad het best naar Noord-Holland rijden voor lage provinciale belastingen. Hoewel je zonder auto of motor helemaal goedkoop uit bent, dan betaal je in geen enkele provincie belasting.

Dat blijkt uit onderzoek van het AD, Nieuwscheckers en Pointer.

Bewering

De provinciale belastingen zijn in Noord-Holland het laagst van alle provincies.

Oordeel

Waar

Bron van de bewering

"De provinciale belastingen blijven de laagste van Nederland." Dat staat heel kordaat genoteerd in het verkiezingsprogramma van de Noord-Hollandse afdeling van het CDA. Een stukje verder klinkt het trots en doortastend: "De Noord-Hollandse opcenten zijn al de laagste van alle provincies, en dat willen we zo houden voor onze inwoners."

Waarom dit waar is

De provincies krijgen hun geld voor een deel van de nationale overheid, uit het zogeheten 'provinciefonds'. Dit geld is afkomstig uit de belastinginkomsten van de Rijksoverheid. Daarnaast heffen de provincies zelf belasting.

Provinciale belastingen? Betalen we die ook? Jazeker. Alleen innen de provincies die niet zelf, dat doet de Belastingdienst.

Deze belastingen worden 'provinciale opcenten' genoemd en zijn gekoppeld aan de motorrijtuigenbelasting, die betaald wordt door automobilisten en motorrijders. Wie geen auto of motor heeft, betaalt dus ook geen provinciale belasting, want de ‘opcenten’ is voor provincies de enige manier om belasting te heffen bij hun inwoners. De provincies mogen de opbrengst van deze belasting naar eigen inzicht besteden, die hoeven ze niet uitsluitend in de aanleg en het beheer van de provinciale wegen te steken.

Deze provinciale belasting wordt aangeduid als 'opcenten', omdat provincies de motorrijtuigenbelasting met een bepaald percentage mogen verhogen. De Provinciale Staten van elke provincie mogen elk jaar zelf dat tarief vaststellen. Althans, tot op zekere hoogte; de Rijksoverheid stelt jaarlijks het maximumniveau vast. Voor 2023 is dat 125,8 procent van de motorrijtuigenbelasting. Alle provincies zitten daar ruim onder, zoals in de grafiek hieronder is te zien.

grafiek-1

De grafiek laat zien dat Noord-Hollanders inderdaad het minst betalen. In hun provincie is het percentage opcenten met afstand het laagst.

Om het wat concreter te maken, heeft het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden uitgerekend wat je aan provinciale opcenten moet betalen als je een auto hebt van 1250 kilo, zoals pakweg een Volkswagen Golf. In Zuid-Holland en Groningen mag je dan 220 euro aan de provincie betalen, terwijl je in Noord-Holland spekkoper bent met maar 156 euro

grafiek-2

CDA Noord-Holland benadrukt in het verkiezingsprogramma dat de Noord-Hollandse belasting het laagste van alle provincies moet blijven. Daar heeft het provinciebestuur de afgelopen decennia ook al hard zijn best voor gedaan, want volgens de cijfers van het CBS zijn de opcenten in Noord-Holland al sinds 2001 het laagst van Nederland. Sinds 2009 is het percentage opcenten niet omhoog gegaan in Noord-Holland. In de afgelopen 4 jaar overigens zonder deelname van het CDA aan het provinciebestuur.

Conclusie

Het CDA heeft het bij het rechte eind: in Noord-Holland is de provinciale belasting het laagst van heel Nederland.

Makers

Redacteur Nieuwscheckers