Van de 2.2 miljoen euro die in de afgelopen 2 jaar ter beschikking is gesteld door provincies om wolfwerende maatregelen te nemen, zoals rasters met stroom, is tot nu toe slechts 678.000 euro uitgekeerd. Dat blijkt uit een rondgang die wij deden bij 12 provincies. In de provincie Drenthe is veel onrust omdat de wolf wekelijks dieren, zoals schapen, aanvalt.  

Volgens deskundigen is het aantal wolvenaanvallen aanzienlijk terug te dringen door het nemen van beschermende maatregelen door veehouders. “Goed geplaatste rasters werken goed om de wolf buiten te houden,”, zegt ecoloog Hugh Jansman (Wageningen Environmental Research). Dit blijkt volgens hem ook uit ervaringen in Duitsland waar al ruim 20 jaar ervaring is met het beschermen van vee tegen wolven. Toch constateert de overheid dat er in Nederland weinig animo is bij veehouders om maatregelen tegen de wolf te nemen.

De subsidie voor dit soort maatregelen is wettelijk vastgesteld op maximaal 20.000 euro per dierhouder en geldt op dit moment nog uitsluitend voor schapen- en geitenhouders. Veehouders zijn soms terughoudend om de maatregelen te nemen omdat de subsidies niet altijd alle kosten dekken, bijvoorbeeld voor het onderhoud of het extra werk. Soms lopen dierhouders ook tegen problemen met vergunningen aan. Ook geloven niet alle veehouders in de werking van de wolfwerende hekken.

Betere communicatie en begeleiding nodig

Volgens Jansman doet de overheid via zogenoemde gebiedscommissies al veel om dierhouders mee te krijgen om maatregelen te treffen, zodat wolf en mens wél naast elkaar kunnen leven, maar blijkt de deelnamebereidheid onder veehouders matig. “De overheid is hier al sinds 2010 mee bezig, maar op de één of andere manier komt het nog niet op de ‘werkvloer’: bij de agrariër die zijn vee in de wei heeft staan. Ik denk dat daar qua communicatie en begeleiding nog veel winst gepakt kan worden.”

De subsidies voor wolfwerende maatregelen worden op dit moment in 5 van de 12 provincies ter beschikking gesteld: dat zijn ook de provincies waar wolven zich nu officieel gevestigd hebben. Te weten: Drenthe, Gelderland, Limburg, Brabant en Friesland. In sommige andere provincies worden soms wel zogenoemde ‘noodsets’ aangeboden aan boeren die getroffen zijn door een aanval van een wolf.

Wolf in Drenthe

In Drenthe, waar op dit moment veel onrust heerst rond de aanwezigheid van de wolf, is bijna 500.000 euro aan subsidies uitgekeerd in de afgelopen 2 jaar. Een ton minder dan gereserveerd. In de provincie waar de wolf zich voor het eerst vestigde in Nederland, Gelderland, werd iets minder dan 100.000 euro uitgekeerd in de afgelopen 2 jaar. In die periode was er in die provincie veel meer geld beschikbaar voor wolfwerende maatregelen, in totaal 800.000 euro over 2 jaar. Opvallend is dat er in Brabant dit jaar slechts 1 aanvraag binnen kwam: 4500 euro werd daar uitgekeerd van 200.000 euro die daar beschikbaar is.

Bekijk hier de uitzending: In de ban van de wolf

Weten waar er de afgelopen jaren wolvenaanvallen zijn geweest? Bekijk het hier:

Cijfers wolf

Aantal gedode dieren door wolf in 2022 verdubbeld