2 miljoen Nederlanders hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking. In het VN-verdrag Handicap heeft Nederland zich gecommitteerd aan het toegankelijk maken van de samenleving voor gehandicapten. Maar ons land lijkt hier nog niet heel succesvol in. Nog lang niet iedere plek is toegankelijk voor gehandicapten, de wachtlijsten in het speciaal onderwijs nemen toe en er is meer armoede onder mensen met een beperking. Hoe inclusief is Nederland voor mensen met een beperking?

Dit onderzoek is in handen van

A.T.

Anne Mae van Tilburg

Redacteur
S.A.

Saskia Adriaens

Redacteur
A.B.

Angélique van Beers

redacteur