Slechts 12 van de 41 gemeenten waar deelscooters worden verhuurd hebben daarvoor regels opgesteld. Gevolg is een ongecontroleerde groei van deelscooters, die vaak veel overlast veroorzaken, zeker voor mensen met een beperking. Daarnaast is het nog maar de vraag hoe goed deelscooters passen in het verduurzamen van het vervoer. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer, dat gesprekken voerde met gemeenten, mobiliteitsexperts en mensen met een beperking.

In 29 gemeenten worden op dit moment deelscooters aangeboden, zonder dat de aanbieder daar een vergunning van de gemeente voor nodig heeft. Gebruikers dienen zich slechts te houden aan de regels die binnen die gemeente gelden voor brommers en scooters.

Het levert veel overlast van fout parkeren op. Deelscooterbedrijven proberen daar iets aan te doen middels kortingen op goed gedrag of boetes, maar dat lost het probleem niet volledig op.

Luister onze radio-reportage:

Deelscooters terugluisteren

Overlast van deelscooters

Overlast voor mensen met beperking

Uit een enquête die door Pointer is uitgezet onder gebruikers van de website ‘Nederland Toegankelijker’ blijkt dat in meerdere steden mensen met een beperking overlast ervaren van deelscooters. De scooters staan soms dwars op de stoep geparkeerd of staan op blinde geleidingslijnen. Handhaving van diverse gemeenten pakt de overlast niet aan, maar verwijst door naar de bedrijven.

Gemeenten zouden meer aan de overlast kunnen doen, vindt Evert Jan Kruiswijk Jansen, gemeenteraadslid CDA te Hilversum. “Net als uitbaters van een café die een terras hebben, waar ze precariorechten over betalen, zou je ook de deelscooterbedrijven kunnen laten betalen voor het gebruik van publieke ruimte”. Paul van Merrienboer, Managing Director van deelscooterverhuurder Check vindt ook dat zo’n model voor de toekomst duurzamer is. “Het lijkt mij heel mooi om met gemeenten te werken aan vaste parkeerplekken voor scooters, waarmee we parkeerplekken voor de auto opheffen om zo het autogebruik in de stad minder aantrekkelijk te maken”.

Deelscooters nieuws

Gemeenten overvallen door komst ‘duurzame’ deelscooters

Het gros van de gebruikers ziet een ritje op de scooter eerder als vervanging voor de fiets, het OV of een stukje lopen.

Geen duurzame vervanging voor auto

Veel bedrijven en gemeenten zien deelscooters als een belangrijk onderdeel in de transitie naar duurzame mobiliteit. De premisse is dat deelscootergebruikers de auto laten staan en daarmee dus voor duurzamer elektrisch vervoer kiezen.

Het gros van de gebruikers ziet een ritje op de scooter echter eerder als vervanging voor de fiets, het OV of een stukje lopen.

Slechts zo’n 20-30 procent van de gebruikers laat de auto staan, blijkt uit verschillende onderzoeken van deelscooteraanbieders.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid dat de elektrische deelscooters evenveel CO2 uitstoten per km (63 g CO2-eq/km) als de benzinevariant in privébezit. Vooral de korte levensduur (3,7 jaar) van de deelscooter ten opzichte van de privéscooter (10 jaar) speelt hierbij een belangrijke rol.

Hoofdartikel Deelscooters

Mensen met een beperking zijn de dupe van overlastgevende deelscooters

Hinderlijk geparkeerde deelscooters vormen sinds hun komst het zoveelste obstakel op straat voor mensen met een beperking.

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Makers