Klimaatverandering, plastic soep, verdwijnende regenwouden en vervuiling van water, lucht en land wereldwijd... De aarde kampt met een aantal grote problemen, veroorzaakt door de mens. Gelukkig kunnen wij als mensen ook een bijdrage leveren aan het tegengaan van die problemen en aan het weer gezond maken van de planeet.

Luister naar dit artikel

We kunnen de fiets pakken naar het werk, biologisch eten, ons afval scheiden en op reis gaan met de trein in plaats van met het vliegtuig. Kort gezegd: hoeveel mogelijkheden er ook zijn om te vervuilen, we krijgen ook veel kansen om onze footprint juist te verminderen. Het is alleen jammer dat niet iedereen die kansen in dezelfde mate krijgt.

Ruim twee miljoen mensen met een beperking vormen in Nederland een grote groep die vaak achtergesteld en vergeten wordt. Niet (alleen) vanwege hun beperking, maar juist omdat de maatschappij voor hen niet toegankelijk genoeg is. En dat terwijl we ons sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 daartoe wél hebben verplicht.

Positie mensen met een beperking op veel terreinen verslechterd

Positie mensen met een beperking op veel terreinen verslechterd

Twee derde van de mensen met een beperking vindt dat de Nederlandse maatschappij onvoldoende is toegerust op het laten meedraaien van mensen met een beperking.

De arbeidsmarkt, scholing, sport, recreatie, de horeca, wonen, vervoer - op al die terreinen moeten mensen met een beperking in Nederland een tandje harder trappen om met een beetje geluk even ver te reiken. En helaas gaat die vlieger heel vaak op bij het maken van groenere keuzes.

Want wat als je geen plastic wilt gebruiken, maar wel dagelijks medische hulpmiddelen nodig hebt, die alleen in plastic te verkrijgen zijn? Of als je door een beperking geen uien kunt snijden en dus aangewezen bent op in plastic voorverpakte, gesnipperde uitjes? Of als je je verpakking wilt recyclen, maar de instructies voor jou niet te lezen zijn? Of de locatie om te recyclen niet toegankelijk is?

De voorbeelden zijn legio. Het gaat om mobiliteit. Want wat als je wel elektrisch wilt rijden, maar een aangepast elektrisch busje of een oplaadpaal in de buurt niet mogelijk is? Of als je wel met de bus wilt reizen in plaats van met de auto, maar de bus en/of de bushalte voor jou niet toegankelijk zijn?

Groenere keuzes zijn voor mensen met een beperking dus lang niet altijd een optie. Vaak omdat het simpelweg niet kan, soms doordat een groenere keuze ook een duurdere keuze is. En in onze maatschappij hebben mensen met een beperking vaak minder te besteden dan mensen zonder een beperking.

Enquête

Om een goed beeld te krijgen van welke (on-)mogelijkheden onze samenleving biedt aan mensen met een beperking bij het maken van groenere keuzes, doen journalisten Mattijs Smit en Anna Deems van Spot on Stories onderzoek naar dit onderwerp. Om inzicht te krijgen in wat er al wel goed gaat, maar vooral ook in wat er beter kan op het snijvlak van toegankelijkheid en duurzaamheid vragen we mensen met een beperking om deze enquête in te vullen. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor een uitzending van Pointer.