11 november 2021

Positie mensen met een beperking op veel terreinen verslechterd

Twee derde van de mensen met een beperking vindt dat de Nederlandse maatschappij onvoldoende is toegerust op het laten meedraaien van mensen met een beperking. En dat terwijl Nederland in 2016 het VN-verdrag Handicap ratificeerde. Sindsdien is het in Nederland verboden om onderscheid te maken tussen mensen met en mensen zonder een beperking.

Twee derde van de mensen met een beperking vindt dat de Nederlandse maatschappij onvoldoende is toegerust op het laten meedraaien van mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van Spot on Stories, Pointer en Vrij Nederland. In het openbaar vervoer, de horeca, de arbeidsmarkt en het onderwijs: overal pakt de overheid haar plicht om de positie van mensen met een beperking te verbeteren niet serieus genoeg op. 

Onderzoekscollectief Spot on Stories voerde samen met Pointer en weekblad Vrij Nederland een enquête uit onder een representatieve groep van 220 Nederlanders met een beperking. Daaruit blijkt dat meer dan de helft (56 procent) van de respondenten uit het onderzoek geeft aan NIET gewoon gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer. 69 procent van de respondenten vindt de horeca in Nederland onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. En een grote meerderheid (ruim 78 procent) geeft aan belemmerd te worden in (de zoektocht naar) werk.

Luister hier naar onze uitzending of lees hier de transcriptie (PDF) van de uitzending.

Positie mensen met een beperking op veel terreinen verslechterd

‘VN-verdrag Handicap is wassen neus’

In 2016 ratificeerde Nederland, als een van de laatste landen van Europa, het VN-verdrag Handicap. Sindsdien is het in Nederland verboden om onderscheid te maken tussen mensen met en mensen zonder een beperking. Echter, de afgelopen vijf jaar is de positie van mensen met een beperking op veel terreinen juist verslechterd.

José Smits, een van de onderzoekers van de Alliantie VN-verdrag Handicap: “Het VN-verdrag Handicap is niet meer dan een wassen neus. Wij hebben ons als Nederland dan wel geconformeerd aan allerlei inclusie-verplichtingen richting mensen met een beperking, maar er is gewoon geen beleid dat er ook maar een beetje op is gericht om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.”

‘Nederland is laks’

Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, zit zelf in een rolstoel. Hij noemt het ‘schandalig’ dat Nederland zo ver achterloopt in vergelijking met de ons omringende landen. “Nederland heeft het slechtste bouwbesluit van Europa. Hier kunnen gebouwen gebouwd worden die voor mensen met een beperking niet of nauwelijks toegankelijk zijn. Dat gaat van wonen tot digitale toegankelijkheid. Daar is geen wetgeving voor. Nederland is gewoon laks daarin.”

Leo Wessel, voorzitter van de Oogvereniging Zeeland en zelf slechtziend: “Wij lijken niet belangrijk te zijn. Of het nu gaat om stille elektrische auto’s of om uitstekende takken boven de stoep: in Nederland denken overheden eerst aan geld, dan aan regels en dan nog een keer aan geld. Het wordt tijd dat ze nu eens een keer aan ons gaan denken.”

Journalisten Anna Deems en Mattijs Smit van Spot on Stories deden een half jaar lang onderzoek naar het VN-verdrag Handicap en de naleving daarvan in en door Nederland. Luister op zondag 14 november om 14.00 uur naar Pointer Radio naar hun bevindingen op NPO Radio 1.

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Elke week sturen we je onderzoeksverhalen, tips van de redactie, en verhalen die je nog van ons kan verwachten.

Deze reportage is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en Anna Deems en Mattijs Smit van onderzoekscollectief Spot on Stories.

Auteurs

S.B.

Sander Bartling

Verslaggever radio