Beschut werk

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het niet eenvoudig een geschikte baan te vinden. Zeker wanneer er door hun beperking wat meer begeleiding of hulp nodig is. Voor mensen met 35 procent arbeidsvermogen zijn er zogenaamde ‘beschutte werkplekken’ nodig. Gemeenten moeten die werkplekken realiseren, maar lang niet iedere gemeente heeft dit op orde.

De gemeente kan voor mensen met een beperking een indicatie beschut werk aanvragen bij het UWV, maar mensen met een arbeidsbeperking kunnen dat ook zelf doen. Als een indicatie eenmaal is afgegeven, heeft de betrokkene recht op een beschutte werkplek. Uit cijfers van de UWV blijkt dat er 4000 mensen met een indicatie wachten op een werkplek.

Oproep

Heb jij een indicatie voor een beschutte werkplek, maar sta je nog steeds op een wachtlijst? Of denk je dat je recht hebt op een beschutte werkplek, maar is deze afgewezen? We horen graag jouw verhaal.

Meer over dit onderzoek

Beschutte werkplekken
| Artikel

Gemeenten hebben werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking niet op orde

4000 mensen die recht hebben op beschutte werkplek wachten op een arbeidsplaats.

Beschut werk
| Radio-uitzending

Onbeschut werkloos

Voor mensen met een arbeidsbeperking zijn er zogenaamde ‘beschutte werkplekken’ nodig. Gemeenten moeten die realiseren, maar lang niet iedere gemeente heeft dit op orde.

Makers