Rookoverlast

In Nederland ondervindt zo’n 12 procent van de bevolking hinder door houtrook. In een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lezen we dat fijnstof uit houtrook even schadelijk is voor de gezondheid als fijnstof uit het verkeer. Worden we ziek van houtrook? En zo ja, zijn er dan geen maatregelen nodig om de risico’s te verkleinen?

Makers

Verslaggever