8 maart 2017

Oproep: Bewoners aan randen aardbevingsgebied die meedoen aan CVW-onderzoek

Bekijk meer artikelen over: Wonen en leefomgeving Bekijk meer artikelen over: Schade door gaswinning

Op dit moment hebben ruim 76.000 mensen in het Groningse aardbevingsgebied schade aan hun woning of bedrijf gemeld bij de NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Maar inmiddels is gebleken dat ook buiten de grenzen van dit gebied veel schade is ontstaan. Onder leiding van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), is daarom een onderzoek gestart naar schade van 1800 mensen die buiten het officiële bevingsgebied wonen. Voor ons dossier Schade Gasboringen zijn wij op zoek naar personen die deelnemen aan dit onderzoek.

De schade van aardbevingen veroorzaakt door gaswinning in Groningen lijkt op een veel grotere schaal aanwezig dan in eerste instantie gedacht. Uit eerder onderzoek van ingenieursbedrijf Arcadis uit 2015 bleek dat de kans dat mensen buiten het vastgestelde bevingsgebied toch schade hadden erg klein is. De TU Delft uitte kritiek op dit onderzoek: zij vonden deze conclusie onvoldoende onderbouwd en te stellig. Vandaar dat er nu 1800 schadegevallen alsnog individueel onderzocht worden.

Geen vertrouwen in onderzoek

John Westerdiep uit Winschoten is 1 van de 1800 mensen die buiten het aardbevingsgebied woont, maar die wel een schadebeoordeling krijgt. Als hij in 2014 scheuren in zijn muur ontdekt, vertelt zijn aannemer dat deze waarschijnlijk door de aardbevingen ontstaan zijn. John stapt naar het Centrum Veilig Wonen (CVW), waar je je schade door bevingen kan melden. Maar John komt dan nog niet in aanmerking voor een schadevergoeding, omdat zijn huis te ver van het aardbevingsgebied af ligt.

Inmiddels wordt er dus wel naar zijn schade gekeken door het CVW, maar John heeft niet veel vertrouwen in het lopende onderzoek. ‘Er kwam iemand langs van Witteveen en Bos, het vaste ingenieursbureau van de NAM. Ik heb van andere mensen gehoord dat zij vaak ontkennen dat schade door bevingen komt, en dat zij niet bepaald onafhankelijk zijn van de NAM. Toen er een inspecteur van het CVW langskwam om over het door Witteveen en Bos gemaakte rapport te praten, kaartte hij zelf al allerlei andere mogelijke oorzaken voor de schade aan. Ik heb er dus geen vertrouwen in dat straks erkend wordt dat mijn schade door de bevingen komt, en ik heb zelfs gehoord dat alle 1800 deelnemers bij het publiceren van het onderzoek te horen krijgen dat hun schade niet vergoed zal worden.’

Beoordelingen zijn nog niet bekend

Zijn de zorgen van John terecht? Een woordvoerder van het CVW stelt dat hij zich niet herkent in de woorden van John over Witteveen en Bos. Het CVW wil nog niet ingaan op de uitslagen van de schadebeoordelingen in het grensgebied, dit wordt pas eind maart bekend gemaakt.

Auteurs

A.T.

Anne Mae van Tilburg

Redacteur